Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Профил на посетителите на изложбата

 

 

  • Инвеститори
  • Държавна администрация и представители на общини, еколози  
  • Оператори на депа
  • Ръководители на фирми от секторите: управление на отпадъци, рециклиране, екология, строителство, селско стопанство, химическа промишленост, опаковъчна, хранително-вкусова промишленост и др
  • Браншови асоциации


Мнения и отзиви 2017

Издание 2018:

Под патронажа на:

Стратегически партньор - Австрия


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

Медиен спонсор:

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:


ВИП компании: