Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Профил на посетителите на изложбата

 

 

  • Инвеститори
  • Държавна администрация и представители на общини, еколози  
  • Оператори на депа
  • Ръководители на фирми от секторите: управление на отпадъци, рециклиране, екология, строителство, селско стопанство, химическа промишленост, опаковъчна, хранително-вкусова промишленост и др
  • Браншови асоциации


Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: