ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Профил на посетителите

Профил на посетителите
   

  • Координационни центрове за спешна помощ при бедствия и аварии
  • Общински служби
  • Полиция и служби за пожарна безопасност
  • Организации за гражданска защита
  • Архитекти и инженери
  • Строителни фирми
  • Образователни институции
  • Ръководствата на големи предприятия и институции, складове, спортни и търговски комплекси, хотели и курорти, театри, банки, електро-промишлени предприятия, транспортни фирми, производствени фирми в областта на химическата промишленост,  бензиностанции и др.

 


 

Мнения и отзиви 2019

Под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

С медийната подкрепа:

 

Официален хотел: