Профил на посетителите

Начало > Профил на посетителите

Покажи Страниците

Профил на посетителите

Събитието е ориентирано към конкретните предпочитания на участниците: приоритетните сектори на посетителите ще бъдат уточнявани с всеки един от тях, съобразно неговата дейност и интереси. На база на това посочване ще бъде реализирана промоционалната работа за привличане на качествени посетители, с които да се осъществят срещите:
 

  • мениджъри на фирми производители и/или износители от различни индустриални браншове, потребители на този вид услуги, съгласувани с предпочитанията на участниците
  • представители на общини и държавна администрация, НПО; университети.
     
Паралелни събития

Изложение и конференция
Управление на отпадъците рециклиране

Международна изложба
Интелигентни градове

LiftBalkans -
Изложба за асансьори и ескалатори


Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

ViaExpo