ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Профил на посетителите

Профил на посетителите

Събитието е ориентирано към конкретните предпочитания на участниците: приоритетните сектори на посетителите ще бъдат уточнявани с всеки един от тях, съобразно неговата дейност и интереси. На база на това посочване ще бъде реализирана промоционалната работа за привличане на качествени посетители, с които да се осъществят срещите:
 

  • мениджъри на фирми производители и/или износители от различни индустриални браншове, потребители на този вид услуги, съгласувани с предпочитанията на участниците
  • представители на общини и държавна администрация, НПО; университети.
     

Мнения и отзиви 2019