Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Управление на отпадъци и рециклиране
Конференция за Югоизточна Европа 2019

Конференцията ще представи потенциала и напредъка на Региона в сферата на третирането и оползотворяването на отпадъци. Save the Planet проследява целите и приоритетите за ресурсна ефективност и за реализация на модела на кръгова икономика на европейско ниво, като предлага екологични решения и практики. Събитието е сред значимите инициативи и платформа за контакт между представители на общини и релевантни държавни институции, мениджъри и специалисти от индустриалния, търговски и публичен сектор.

Теми 2019:

Участваха лектори от LIFE, Фонда на фондовете, Национална агенция по биомаса и др. За първи път като паралелно събитие се проведе семинар на Европейската банка за възстановяване и развитие на тема: “Разделяне на отпадъците за рециклиране за постигане на Кръгова икономика”.

  • Биомаса
  • Финансиране на проекти за кръгова икономика и управление на отпадъци
  • Интелигентни уеб-базирани решения за събиране на битовите отпадъци
     
Виж програма 2019
 

Повече информация за възможностите за участие може да получите, като свържете с нас на: international@viaexpo.com; 032/512 907; 032/960 011; 0886/792 943

  

Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: