Конференция Управление на отпадъци

Покажи СтраницитеДата на провеждане: 27 март 2018
Периодичност: един път годишно
Поредност: 9-то издание
Място на провеждане: ИЕЦ, София

Отпадъците са един от приоритетите в оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г. Тяхното екологично управление е от съществено значение за страните от Югоизточна Европа, които вече показват напредък в това отношение. В България се рециклират около 24% от отпадъците, като предизвикателствата са свързани с оползотворяването на биологичните и строителните отпадъци, намаляване на депонираните отпадъци.  

Конференцията Save the Planet отразява новостите в сектора. Целта на нейното провеждане е да представи добри практики и реализирани проекти, да срещне представителите на бизнеса и общините с международни експерти.
 

  • 13 лектори от Белгия, България, Италия, Холандия и Германия ще вземат участие. Сред тях са  представители на Министерството на околната среда и водите, ГД „Околна среда“ на Европейската комисия, Агенция по околна среда към Министерството на инфраструктурата и околната среда на Холандия; Асоциация на еколозите от общините в България; Представител на Софийска община; Martin GmbH, Европейска асоциация за биогаз и др. На специална Сесия посветена на ИТАЛИЯ, организирана от Офиса в София на ИЧЕ - Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина, ще се представят италианските изложители

 

  • Теми: Кръговата икономика: предизвикателства и възможности за ЕС и България; Аспекти на националната политика по отношение на отпадъците; Холандският напредък в контекста на кръговата икономика; Представяне на най-добрите чужди и български практики като успешни примери при кръговата икономика; София и интегрираната система за управление на отпадъците; Технологии и централи на фирма MARTIN – решения за използване на енергията и суровините от отпадъците; Производството на биогаз от активни утайки от пречиствателните станции и др


Статистика 2017
 

Международна конференция за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа
Конференцията Save the Planet отразява новостите в сектора. Целта на нейното провеждане е да представи добри практики и реализирани проекти, да срещне представителите на бизнеса и общините с международни експерти.
Начална дата на събитието:Сряда Март 28, 10:00
Крайна дата :Сряда Март 28, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
65 EUR
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

 

Издание 2017:

Под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

 

Официални медийни партньори:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:


ВИП компании:


ViaExpo