Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Конферентна част


seeSUSTAINtec няма да се проведе през 2020 г. Очаквайте онлайн каталог с изложителите.Семинарната програма на seeSUSTAINtec ще представи възможните финансови източници, необходими за развитието на областите Отпадъци и Въздух. Държавите от Югоизточна Европа изпитват предизвикателства за намиране на средства за реализиране на проекти и участието в конферентната част е начин за попълването на дефицита от актуална информация в тази посока. Темите ще бъдат адресирани до представители на общини, релевантни държавни институции, мениджъри и специалисти от индустрията и селското стопанство.
 

  • Програма LIFE: Финансиране от ЕС за качество на въздуха, управление на отпадъците и рециклиране и кръгова икономика
    Програмата LIFE е инструментът на ЕС за финансиране на околната среда и климата. Общата цел на LIFE е да допринесе за прилагането, актуализирането и развитието на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез съфинансиране на проекти с добавена стойност за Европа. За периода 2014-2020 г. LIFE осигурява около 3,46 милиарда евро. В сесията ще се включат експерти от Национално звено за контакт по програма LIFE в България (поканен)*, Михаил Бъчваров и Силвия Горанова (екип за наблюдение към Neemo LIFE), представители на успешни проекти, финансирани от LIFE, които ще споделят своя практически опит и процеса на кандидатстване. Акцент ще е поканата на LIFE за проектни предложения за 2020 г. – като ще бъде предоставена актуална информация за процеса на оценка и критериите, тематичните приоритети и др. на потенциалните кандидати.
     
  • В кои направления ще бъде насочен финансов ресурс през 2020 г. за по-добро управление на отпадъците?
    Фондът на фондовете консолидира финансовите инструменти по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и разполага с инвестиции в размер над 275 млн. лв. в сектора Управление на водите и на отпадъците. Финансов продукт в сферата на отпадъците ще стартира през 2020 г. в подкрепа на политиките на национално и европейско ниво за намаляване обема депонирани битови отпадъци, вкл. чрез екологични иновации. Д-р инж. Дочка Василева, старши експерт "Стратегически инвестиции" към управляващото Фонда на фондовете дружество ФМФИБ ЕАД, ще представи конкретни детайли за направленията, за които ще има финансиране: Центрове за повторна употреба, Инсталации за рециклиране, Площадки за третиране на битови отпадъци, Разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци, Анаеробни и компостиращи инсталации, Разделно събиране на битови отпадъци чрез иновативни подходи.


Прочетете най-актуалните новини тук

Ако се интересувате от презентация и от информация за възможностите за участие, свържете се с
Десислава Николова: international@viaexpo.com; 032/512 907; 032/960 011; 088 679 29 43.

Програма 2019

 

Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: