Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

10-та Специализирана изложба и конференция за Югоизточна Европа, София


Мястото за среща на специалисти, предлагащи работещи технологии, с фирми и общини, търсещи екологични решения

Замърсяване на околната среда като резултат на засилената индустриализация и нарасналото потребление оказва влияние върху всички сфери на живота. Прилагането на нови технологии за справяне с отпадъците може да помогне за решаване на този проблем.

Кръговата икономика е приоритет за Европейския съюз и при подготовката на следващия програмен период. Плановете на ЕС до 2030 г. са за рециклиране на 100 % от пластмасовите опаковки, 60% от отпадъците на бизнеса и домакинствата в общините, да се намалят на 50 % хранителните отпадъци.

Като част от европейската общност, страната ни е изправена пред доста сериозно предизвикателство за да покрие всички поставени цели

Save the Planet поставя фокус върху съвременната концепция за ресурсна ефективност. Представя икономически изгодни решения за оползотворяване и рециклиране на отпадъците, превръщането им в електричество, топлина, суровина, компост и др.

Чрез виртуалното изложение може да се запознаете с нови технологии и решения, представени от участниците 2018 и да се свържете директно с тях. Повече подробности  ТУК

 

 

Паралелни изложения – Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
Smart Cities – интелигентни градовеЗа контакт: Таня Булдеева - 032/512905, 512900, tanya@viaexpo.com, office@viaexpo.com


 

 

 

 

 


 

Мнения и отзиви 2017

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: