Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

9-та Специализирана изложба и конференция за Югоизточна Европа, София

Мястото за среща на специалистите, предлагащи работещи технологии, с фирмите и общините, търсещи екологични решения.


Европейският парламент прие доклад, според който до 2030 г. делът на отпадъците за рециклиране в ЕС трябва да се повиши до 70%. В момента този дял е 44%. Като част от европейската общност, националните ни интереси са за постигане до 2030 г. на 65% рециклиране на битови отпадъци, 75% рециклиране на отпадъци от опаковки и максимум 10% депониране. България е изправена пред едно доста сериозно предизвикателство.

Save the Planet поставя фокус върху въвеждане на нови и екологични модели, икономически изгодни и енергоефективни решения, за оползотворяване и рециклиране на отпадъците и тяхното превръщане в електричество, топлина, суровина, компост и др. Изложението представя водещи технологии на международно признати компании.

Водещи фирми от Австрия, Белгия, България, Германия, Италия, Испания, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швейцария ще представят нови решения и технологии

От 30ти януари на сайта на събитието функционира виртуално изложение, което дава възможност на всеки да уговори предварително среща с изложители, с които иска да направи контакт, да се информира за тяхната дейност и продукти. Повече подробности  ТУК

 

 

 

 

 

 

 

Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, паралелно изложение


За контакт: Таня Булдеева - 032/512905, 512900, tanya@viaexpo.com, office@viaexpo.com


 

 

 

 

 


 

Мнения и отзиви 2017

Под патронажа на:

Стратегически партньор - Австрия


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

Медиен спонсор:

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:


ВИП компании: