ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Приветствия

Уважаеми дами и господа,


Щастлив съм да приветствам организаторите и делегатите в тазгодишния Международен форум за енергийна ефективност и интелигентни градове, екология и управление при бедствия и аварии за Югоизточна Европа. Темите, които ще бъдат разгледани в рамките на събитието, засягат някои от основните предизвикателства пред страната ни. Ефективното и природосъобразно използване на ресурсите, с които разполагаме и адекватното справяне с растящия брой кризи са единственият начин да изградим устойчиво бъдеще за България.


2014та бе една тежка за страната ни година. Хиляди бяха засегнатите от тежките наводнения. Много граждани загубиха домовете си, невинни хора загинаха, пострада реколтата. Природата със замах ни показва последиците от неразумната човешка дейност и климатичните промени. Повече от всякога ни е необходимо обществено съгласие за интелигентен, устойчив и екологичен растеж, за намаление на емисиите и увеличение на енергийната ефективност.


Енергийната ефективност е най-добрата мярка за справяне със структурния проблем на нашата икономика – високата енергоемкост. Чрез тази мярка България може не само да повиши конкурентоспособността на икономиката си, но и да подобри условията на живот на своите граждани. Важно е да се обединим около една цялостна програма за повишаване на енергийната ефективност и събития като Вашето помагат това да се случи.

Още веднъж изразявам своята подкрепа за Международния форум за енергийна ефективност и интелигентни градове за Югоизточна Европа. Вярвам, че форумът ще спомогне за изграждането на стратегическа рамка и консенсус за развитие на съответните сектори, както и за популяризиране на вече предприетите мерки.


Пожелавам Ви успех!

Росен Плевнелиев
Президент на Република България

  

Уважаеми дами и господа,


Приемете моите поздравления по повод откриването на конференцията „Save the Planet”. Това събитие предоставя идеи, опит, нови технологии и добри практики между държавните институции, неправителствените организации, публичния  и частния сектор.

Приветствам провеждането на 6то по ред събитие с участието на международни експерти, които представят нови модели и иновационни решения в управлението на строителните отпадъци и рециклирането на пластмаси, както и основните стъпки към развитие на кръгова икономика.

Бих искала да благодаря на организаторите за любезната покана експерти от Министерство на околната среда и водите също да вземат участие в Конференцията като представят основните аспекти в българското законодателство по управление на строителните отпадъци, тенденциите и постигнатите резултати в рециклирането на пластмасовите отпадъци.
В посланието си към Вас, бих искала да поставя няколко допълнителни акцента.

От първостепенно значение е повишаването на ресурсната ефективност в производството и стремежа към постигане на кръгова икономика. Като член на Европейския съюз, България е поставена пред предизвикателството за постигане на целите по рециклиране на битовите и строителни отпадъци до 2020 г. Едновременно с това виждаме, че цялостната съвременна политика в сектора излиза извън рамките на управлението на отпадъците и темите за удължаване на жизнения цикъл на продуктите, влагането на нови материали, намаляването на използваната енергия в производството, ще бъдат все по-силно застъпени. Усилията ще трябва да бъдат насочвани много повече в използването на рециклируеми суровини, повторна употреба и възможностите за алтернативно влагане на отпадъците, напр. в модерни технологични решения за материално и енергийно оползотворяване.

През последните 5 години България бележи съществен напредък в управлението на отпадъците и тяхното рециклиране: за изминалите  две години е постигнато около 30% рециклиране на битовите отпадъци, както и ежегодното вече постигане на директивните цели за рециклиране на опаковки и другите потоци отпадъци, за които са въведени системи за разширена отговорност на производителя. Стремежите на Европейската комисия към преразглеждане на законодателството по отпадъци и представянето на разширен и по-амбициозен нов законодателен пакет, насочен към развитието на кръгова икономика, поставят още по-силен акцент върху подобни събития, осигуряващи обмяна на опит между специалисти на международно ниво и възможност за подобряване на комуникацията между всички  ангажирани страни в изключително отговорния процес на управление на отпадъците.

Ивелина Василева
Министър на околната среда и водите

  

Уважаеми госпожи и господа,

Радвам се, че имам възможността  като министър на регионалното развитие и благоустройството да приветствам участниците и организаторите на 11тия Международен форум за енергийна ефективност.  Фактът,  че за 11та поредна година София е домакин на мащабното мероприятие, радващо се на огромен интерес, е показателен, че темата за енергийната ефективност вълнува все повече съвременното общество, имайки предвид огромното й значение за опазване на околната среда, щадене на природните ресурси и подобряване качеството на живот.

Енергийната ефективност е ключов приоритет на българското правителство.  Още в предизборната кампания на ПП ГЕРБ ние разработихме програма за енергийно обновяване  на българските домове. Водени от тезата, че това означава по-висок стандарт на живот, по-ниски разходи за отопление, по-сигурни жилища и по-модерна градска страна, за по-малко от 100 дни ние приехме,  разработихме и вече реализираме

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Програмата се реализира на територията на цялата страна, обхваща над 1,3 млн. жилища, обособени в панелни блокове с над 36 апартамента и се докосва до близо 3 млн. български граждани. Тя предизвика огромен интерес от страна на населението и може само да ни радва фактът, че напипахме пулса на обществото и успяхме да предложим решение за това, от което то има най-голяма нужда.

Държавата  бе длъжник на хората, живеещи в панелни блокове. Ние единствени от социалистическия блок не направихме нищо, за да подобрим енергийната ефективност и конструктивната устойчивост на сградите. Години наред милиони българи хвърлят парите си „за да топлят въздуха“. То този начин замърсяваме околната среда и пилеем ресурс, който може да се насочи в индустрията и икономиката. Програмата няма да реши само проблема със старите жилищни сгради. Инвестицията от над 1 млрд. лв. ще бъде насочена към съживяване на икономиката. Със строително-монтажните дейности ние ще разкрием стотици нови работни места за малките и средни строителни фирми в регионите, чийто брой е над 2500.

Над 5000 са фирмите в страната, които са специализирани в производството на дограма. Десетки са компаниите, производители на покривни конструкции и материали, строителни продукти и стъкла. Спестените средства за отопление ще подобрят покупателната способност на домакинствата, което е още един стимул за родната икономика. Не на последно място програмата ще спомогне  за енергийната независимост на страната, борбата срещу климатичните промени и ще даде възможност за огромна стъпка в реализиране на концепцията “сгради с почти нулево енергийно потребление“.

Паралелно с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради правителството изпълнява и проект с европейски средства – „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Положихме максимални усилия и спасихме една провалена от предишното правителство програма. Чрез нея до края на годината ще инвестираме допълнителни над 60 млн. лв. в енергийна ефективност на над 200 сгради в страната. В новия програмен период - 2014-2020 г. ще разчитаме на 350 млн. лв. от европейската солидарност за енергийна ефективност на обществени и жилищни сгради.

Бъдещето ни зависи от това, доколко ние, съвременното общество, ще съумеем да запазим за идните поколения Земята като гостоприемен дом. Енергийната ефективност и приложенията й в различните сфери на икономиката и индустрията са ключов елемент в общините ни усилия. Запазвайки чиста околната среда ние ще си гарантираме по-дълъг и качествен живот. 

Пестейки природните ресурси и богатства ще дадем време на науката да разкрива нови възможности и постижения. Същевременно ще направим голяма крачка напред в борбата с катаклизмите и капризите на климата. Всичките ни усилия са именно в една посока – да живеем в по-качествена среда. Виждаме, че малките крачки в тази посока водят до сериозни резултати винаги в положителна посока. Нека да запазим околната среда, такава каквато искаме да бъде – чиста, гостоприемна и жива!

Лиляна Павлова
Министър на регионалното развитие и благоустройството

  

Уважаеми дами и господа,

Радвам се, че имам възможност да приветствам участниците в международния Форум, посветен на енергийната ефективност и интелигентните градове за Югоизточна Европа.

Днес тази тема е неразделна част от икономическото развитие на всяка страна, визията за качество на живота и въпросите на националната сигурност. Прилагането на мерки за енергийна ефективност неминуемо повишава заетостта в регионите и оказва положително въздействие върху икономическия растеж. Този процес влияе пряко и за подобряване облика на градовете. И не на последно място – енергийната ефективност е пряко свързана с намаленото използване на енергия. За страна като България, която разчита предимно на внос на енергийни ресурси и която тепърва прави сериозни стъпки в процеса на диверсификация и разработване на собствени енергийни източници, този елемент е неразделна част от националната сигурност.

Пред съвременния свят стои предизвикателството за преход от икономика с високи емисии на въглероден диоксид към нисковъглеродни производства. Никога преди въпросите на енергийната ефективност не са били толкова пряко свързани с ежедневието на всеки от нас, а решенията им – толкова безалтернативни.  
Особено съм щастлива да отбележа съществената роля на Министерството на енергетиката в този процес.

Преди броени дни приключи приемането на проектни предложения за две от схемите по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансирана със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство въз основа на меморандум за разбирателство между България и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Общо 106 кандидати кандидатстват за безвъзмездно финансиране по програмата, като най-активни сред тях са общините, подали 75 предложения.

Международният фонд „Козлодуй“ също финансира проекти за енергийна ефективност в обществени сгради, улично осветление, рехабилитация на националната електропреносна мрежа, газоснабдяване и други.
Уверена съм, че, благодарение на високата активност сред местната власт, десетки български градове ще използват допълнителния шанс да подобрят своите енергийни показатели и така да гарантират по-добър живот на своите граждани.

Успех на всички участници в конференцията!


Теменужка Петкова
Министър на енергетиката

 


 

 

Австрия е стратегически партньор на “Save the Planet” и за 6та поредна година на Австрийския пвильон са представени значителен брой компании. Всяка година австрийските фирми показват силен интерес по отношение на възможностите за бъдещи проекти и увеличаване на сътрудничеството между България и Австрия.

Страната играе водеща роля в технологиите за опазване на околната среда в Европа. Секторът отчита годишен оборот от близо 9 милиарда евро и наброява аколо 30 000 служители. 75% от стоките и услугите в сектора са за износ.

В областта на възобновяемата енергия Австрия остава глобален лидер и успява да получава повече от една четвърт от общата си консумирана електроенергия от възобновяеми източници. Биоенергията (с дял от около 60%) е най-важният източник на възобновяема енергия. В допълнение, към момента 872 вятърни електроцентрали с производителност от 1 684 MW доставят електроенергия на електриечската мрежа.

Инвестициите в научни изследвания и високи технологии са решаващи за развитието на продукти и услуги за слънчево-топлинна и фотоволтаична енергия. Понастоящем, делът на износа за двата сектора е, съответно, над 80% и 90%. До 2020 г., Австрия възнамерява да задоволява 34% от нуждите си от електроенергия от възобновяеми източници.


По отношение на управлението на отпадъците, Австрия е сред страните в ЕС с най-висок процент на изгаряне, рециклиране и компостиране на отпадъците. Над 50% от общинските отпадъци се рециклират или компостират (Топ 3 в ЕС).  Само Виена изгаря около 900 000 тона отпадъци всяка година. Отпадъците все повече и повече се възприемат като източник за добив на енергия и суровини, вместо като бреме.


Австрийският фонд за климата и енергетиката предоставя подкрепа за проекти, свързани с възобновяемата енергия (включително енергийно ефективни технологии и благоприятни за околната среда пътувания). Технологиите, водещи до икономическо ефективно и благоприятно за климата производство на електроенергия, остават от голямо значение за австрийската икономика. Стратегията за насърчаване на екологичните технологии доведе до появата на широка гама от специализирани компании. Както традиционните семейни компани, така и новите предприятия са изключително успешни на международно ниво и показват силата на иновациите, направени в Австрия.


Австрийският опит, ноу-хау и технологии могат да помогнат на България да постигне своите цели в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност, екологичните технологии и управлението на водите и отпадъците.


Роланд Хаузер
Посланик на Австрия в България

 
Дами и господа,

Като представител на Световната банка, аз се чувствам поласкан да бъда поканен на Конференция за управление и контрол при бедствия и аварии.

За много световни експерти ключв елемент от развитието е това, доколко подготвена е дадена страна или дадено общество да посрещне неочаквани и катастрофални събития. Ние в Световната банка вярваме, че най-уязвимите са тези, които трябва да бъдат защитени първи. С този водещ принцип в нашата всекидневна работа, съм щастлив да споделя няколко примера от нашата настояща работа в България:

•    Предстои осигуряване на консултантска помощ за спешната медицинска помощ
•    Подкрепа на Агенция пътна инфраструктура в подготовката на цялостен план за безопасност по пътищата и идентифициране на 25 черни точки
•    Анализиране на съществуващата хидромелиорационна инфраструктура и предосавяне на идеи за национална стратегия за сектора за управление на валежите и наводненията.

Но, развитието е за хората. Дори и при най-добрите планове, всичко се случва, хората биват поставяни в животозастрашаващи ситуации и в този момент само хората са тези, които могат да спасят живота ни - тези отдадените, които работят в управлението при бедствия и аварии. Това са личности, които поставят техния собствен живот в опасност, за да спасят нашия. Така че, нека да отдадем специална почит на тях.

В заключение, искам да пожелая успех на всички участници в тази конференция и изложение!

Искрено ваш,
Тони Томпсън
Постоянен представител на Световната банка за България

 Уважаеми участници,

От 2011 г., заедно с други организации и институции, Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) е обвързана като партньор на екологичните форуми и изложения в София, организирани от Виа Експо, които обединяват държавни и местни политически лидери, бизнес ръководители, инвеститори и изтъкнати експерти, изследователи в областта на енергийната ефективност, управлението на отпадъците и рециклирането.

Тези годишни събития придобиха през годините - и то с право - голям международен авторитет, като предлагат отлична рамка за запознаване с най-новите технологични разработки, свързани с енергийната ефективност, възобновяемата енергия, управлението на отпадъците и рециклирането за насърчаване на чуждестранни инвестиции и за улесняване на връзките с водещи компании, работещи в тези сектори.

Нашето партньорство в подкрепа на тези събития се основава на факта, че един от приоритетите на нашата организация е да подпомага усилията на нашите 12 държави-членки за осигуряване на устойчива енергия и за развитието на Черноморския енергиен пазар. При изпълнението на този приоритет, чрез нашите дейности и проекти, ние целим насърчаване на възобновяемите енергийни източници, включително научноизследователската и развойна дейност и развитие на смислено регионално сътрудничество в областта на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и екологичните технологии.

Няколко други международни правителствени и неправителствени организации и инициативи, като вашата софийска поредица от форуми и изложения, работят в същата посока. Важно е да се създаде взаимодействие между всички тези дейности, и с тази мисъл, от името на ОЧИС, Ви пожелавам полезен и плодотворен обмен по случай това изключително събитие, организирано от Виа Експо в София.

Посланик Трайян Кебелеу
Зам. генерален секретар
Постоянен международен секретариат
Организация за Черноморско икономическо сътрудничество

Мнения и отзиви 2019

Под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

С медийната подкрепа:

 

Официален хотел: