Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Какви ще бъдат Вашите ползи от участието?

 

НОВИ КОНТАКТИ
- Ще можете да осъществите нови контакти с фирми и общини от България и региона.


ПРЕДСТАВЯНЕ - Ще покажете по най-добрия начин предлаганите от вас решения и технологии.


ПРОУЧВАНЕ - Участието ви дава възможност да направите проучване на пазара, да чуете мнения на колеги, специалисти и клиенти.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ - Като утвърдено име в бранша, изложбата е мястото, където клиентите очакват да ви видят. То е точната платформа за налагане и утвърждаване на нови марки.

КРАЧКА ПРЕД КОНКУРЕНТИТЕ- Изложбата ви дава редица предимства пред конкурентите. Клиентите ще имат директен контакт с вас и ще представите лично решенията си, ще отговорите веднага на въпросите им, ще изготвите или ще начертаете основните аспекти на офертата.

ДОБРА РЕКЛАМА - представяне в социалните мрежи и интернет много преди започване на самото изложение, отразяване в материалите за медийните партньори, интервюта и пресинформации на сайта на събитието, включване в бюлетини, изпращани до таргетирани браншове и клиенти

ДЪЛГОТРАЙНО ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ - Започналото преди събитието включване във виртуалната изложба ще продължи и след изложението, до края на съответната година.

ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО КОНТАКТИ – Чрез специален b2b модул, отворен 1 седмица преди изложбата, ще имате достъп до останалите участници, слушатели и лектори в паралелната конференция. Първият ден от изложбата организираме коктейл, където в неформална обстановка можете да се срещнете с много професионалисти от различни браншове, представители на институции, медии и посолства.Потърсете ни, ако се нуждаете от повече информация:
За контакт: Таня Булдеева - 032/512905, 512900, tanya@viaexpo.com, office@viaexpo.com Мнения и отзиви 2019

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: