Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

Какви ще бъдат Вашите ползи от участието?


Осъществявате нови контакти в България и региона


Представяте своите решения пред таргетирана аудитория


Налагате името и марката си

 

Тествате нови продукти и проучвате пазара

 

Печелите преднина пред конкурентите си

 

Видимо онлайн присъствие чрез виртуалната изложба

 

Пресинформация и интервюта публикувани на сайта на събитието

 

Представяне в социалните мрежи 


Мнения и отзиви 2018

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор:

ВИП компания: