2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси

Начало > Събития > Конференция Управление на отпадъците и рециклиране > Новини > • Пресинформация > 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси

Покажи Страниците
2014-02-07 13:07:43

2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси

 

Европейската комисия анонсира 2014 г. като година на ефективното използване на отпадъците и ресурсите. Тя е крайъгълен камък за стратегиите за отпадъци и ресурси предвид предстоящите избори за Европейски парламент, които ще окажат влияние върху политическата рамка и целите.

София отново ще бъде домакин на изложението и конференцията „Save the Planet” от 5-ти до 7-ми март. Наблюдават се значителни контрасти в дейностите по управление на отпадъците – развитите страни  рециклират над 60 %  от тях, други – едва 10 %.  Нашата цел е да популяризираме опита на първенците в сектора, които чрез промяна на мисленето на гражданите, законодателни стимули и внедряване на нови технологии са постигнали този  значителен напредък.
В този брой на електронния ни бюлетин ще ви запознаем с програмата на конференцията и ще ви представим част от изложителите.


Съдържание
 Приятно четене от екипа на Виа Експо


www.viaexpo.com

 

 

 

 


 

Програма на конференцията

Лектори от Асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+), Европейска мрежа на специалисти по околна среда (ENEP), ЕК, ГД „Регионална политика“, Съвет за изследване и технологии за енергия от отпадъци (WtERT), Българска стопанска камара, Асоциация на  еколозите в общините в България, Столична община, Fost Plus и др.

Европейският ден за управление на отпадъците, организиран в сътрудничество с ACR+ и ENEP

Делегатите ще се информират за най-новите политики на ЕС, за тяхното изпълнение чрез най-добрите практики, за насърчаване на съвместните действия на бизнеса и общините от  Кохезионната политика на ЕС за периода 2014-2020 г. Другите теми са: стратегии за ефективно намаляване на отпадъците и рециклиране, електронно оборудване, използване на компютърни технологии за управление на отпадъци, прозрачност при третиране на отпадъците, разширена отговорност на производителите.

Енергия от отпадъци  

Перспективите за развитие и реализация на проекти за производство на енергия от отпадъци в Югоизточна Европа са многообещаващи, като най-добрият вариант са публично-частните партньорства. Те са един модерен подход към осъществяване на инфраструктурни проекти, чрез тях се правят значителни инвестиции от частния капитал и не се натоварва държавният бюджет.
 

 Интервю с Ралица Ангелова, заместник  - изпълнителен директор, БалБок Инженеринг АД

БалБок предлага реални решения за опазване на околната среда. Моля разкажете ни накратко за новостите във Вашата дейност.

Изминалата година беше важна за всички фирми в областта на управление на отпадъците поради значителните промени в законодателните изисквания към дейността. Площадките за опасни отпадъци с капацитет над 50 тона вече работят само при наличие на комплексни разрешителни. Нашето комплексно разрешително влезе в сила през м. ноември 2013 г.

През изтеклата година стартирахте пилотния проект за система за разделно събиране на опасни отпадъци на територията на Столична община. Кои бяха предизвикателствата, с които се срещнахте, и бихте ли направили оценка  на тази инициатива.

За наша голяма радост това вече не е просто една инициатива. Всъщност, изтеклата година беше втора поредна година за Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, нейната пилотна фаза приключи през есента на 2012 г. Това, което можем да кажем към днешна дата, е че на територията на Столична община има действаща система за опасните отпадъци от домакинствата, тя е част от ежедневието ни на столичани и измина още една наистина успешна година от нейното прилагане. Разбира се, предизвикателства винаги ще има, затова съществува и БалБок – да се справя с тях.  

Предвиждате ли проектът да се реализира и в други градове на България?

През месеците септември и октомври на 2013 г. работихме усилено по ППП на Проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци от домакинствата” в рамките на подписаното Междуправителствено Споразумение между България и Швейцарската конфедерация по българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът има за цел намирането на работещи механизми за преодоляване на рисковете за човешкото здраве и околната среда от опасните битови отпадъци чрез създаването на национален механизъм с класификация по типове общини и чрез предоставяне на методическа помощ за общините от всяка категория, както и чрез създаване на работеща система за управление на опасните битови отпадъци от общините във всяка отделна категория. Резултатите от проучването са предоставени на швейцарската страна и се надяваме, че ще има работещи модели и за други общини в страната.

Информирани ли са в достатъчна степен българските граждани за вредите, които опасните отпадъци могат да причинят, и от реда за тяхното събиране?

И да – и не. Вече има един твърд процент от граждани (около 35% според някои проучвания), със „зелено“ мислене, които знаят и желаят да се информират. Този нов начин на мислене включва и съзнание за това, което оставяме след нас, на нашите деца. И тук идва нашата роля, да увеличим процента на информираните, да им дадем основните знания и всичко това да достигне до тях. Информационната кампания на Системата не разполага с голям бюджет - бих казала, че е находчива и използва разнообразни средства - но е достатъчно ефективна и „работи“.

Вие сте традиционен участник на „Save the Planet”. На какво ще акцентирате през  2014 г. във Вашето представяне?

През 2014 г. предлагаме събиране и третиране на флуорирани парникови газове и други озоноразрушаващи вещества при по-добри условия за българските клиенти.

БалБок Инженеринг е един от Националните Шампиони на България на тазгодишното издание на Европейските Бизнес Награди, спонсорирани от RSM  International. Какво е вашето послание към хората, които Ви подкрепят?

Ние участваме в категорията „Екологично и корпоративно устойчиво развитие“. БалБок Инженеринг е пионер и лидер в областта на услугите  за опазване на околната среда и управление на опасните отпадъци в България. Разрешили сме много, включително дълго отлагани проблеми, както на местно, така и за национално ниво, предлагайки съвременни и сигурни решения за всички дейности по управление на отпадъците – от третиране на място и събиране, през временно съхранение и транспортиране, до окончателно обезвреждане или оползотворяване.

Както споменахте в началото, нашето мото е „Реалните решения в опазването на околната среда“ и точно това правим. Прилагаме принципите за устойчиво развитие във всеки един аспект на нашата работа. Целта ни е да поддържаме възприятието за околната среда в рамките на обществото и по този начин да предотвратяваме появата на лоши практики в България. Вярваме, че нашите клиенти са наши съмишленици и вярваме, че те ни подкрепят
 

 


 

 

Австрия е страна с отлична репутация на една от най-развитите страни в областта на разработването и прилагането на екологични технологии в управлението на отпадъците и енергийната система. През годините в традиция се превърна участието на австрийски компании, които имат интерес към пазара на Югоизточна Европа. Австрийският павилион на международните изложения „Save the Planet“ и „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” ще е разположен на по-голяма изложбена площ. Представяме част от изложителите:

● Vecoplan - решения в дървообработването и рециклиращата индустрия - шредери, конвейeри, дозиращи и сортиращи системи

● Komptech - технологии за третиране на твърди битови отпадъци, както и за използването на биомасата като източник на възобновяема енергия

● Lindner-Recyclingtech  - шредери, компактни системи за алтернативни горива за намаляване от битови, промишлени и търговски отпадъци

● UNTHA shredding technology  - оборудване за раздробяване на дървени, пластмасови, електронни, биологични, хартиени и други видове отпадъци

● IFE - машини и компоненти за транспортиране на насипни материали

● Container Trading WFW - термокошчета за компост, изработени от 100% рециклирана пластмаса

● HTW Formen und Fertigungstechnik  - високачествени шприцформи, използвани за направата на различни видове капачки на винт

● AUWA Umwelttechnik & Recycling - балиращи преси, сортировъчни инсталации, шредери, преси за брикети, конвейери, опаковъчни машини и сепаратори
 

 


 


Рисайклинг България е официален представител на едни от най-успешните фирми в областта на рециклирането и третирането на отпадъци, като Presona, Titech , Orwak, Steinert и др., както и на немската компания Backhus - специалист в изработката на професионални писти и машини за компостиране, съоръжения и технологии в сферата на компостирането.

 


 


Интервю с Боян Джанес,  Anis Trend

Моля, представете накратко продуктите на вашата фирма и техните конкурентни предимства.

Предлагаме автоматични преси за отпадъци от хартия, пластмаса и др. Те са високопроизводителни, с дълъг период на експлоатация, лесни за експлоатация и приспособени към вашите изисквания.

Според нуждите и спецификациите ние произвеждаме:
 

 • Хоризонтални преси за балиране без устройство за завързване (може да се добави по-късно).
   
 • Опростени конструкции, предназначени за клиенти, които искат да решат проблемите с отпадъците с най-малко разходи.
   
 • Машини с високомощна конструкция за обработка на тежки товари, предназначени за търговски центрове или за фирми, които са ангажирани основно в областта на управлението на отпадъците.


ANIS TREND d.o.o. предлага цялостни решения за сортиране на битови, промишлени и разделно събрани отпадъци в общините. Какви са ползите от прилагането на тези решения?

С нашия 20-годишен опит, голямата си гъвкавост, както и с широкия си спектър от продукти, ние сме уверени, че можем да предложим помощ при избора на подходящо оборудване според вашите нужди. Поддържането на високо качество е нашият първи приоритет и той се прилага без всякакви изключения. Изгодни цени, качество, което изисква добра организация, както използването на метода "LEGO" при строителството,  и етични принципи по време на работа и при реализирането на печалба.

На кои продукти ще акцентирате по време на участието Ви в „Save the Planet ”?

В нашето представяне ще наблегнем на популяризирането на автоматичните преси. Очакваме да открием клиенти, които ще проявят интерес към нашето оборудване, или да успеем да си намерим агент за българския пазар.

Кои са вашите потенциални клиенти?

 • Фирми, които събират отпадъци от хартия
 • Фирми, занимаващи се с унищожение на архиви с изтекъл срок за съхранение
 • Пазарни центрове и центрове за разделно събиране и разпределение
 • Хартиените фабрики
 • Фирми, рециклиращи пластмасови отпадъци
 • Общински фирми
 • Производители на велпапе и на картонени опаковки
 • Печатници и производители на хартия за хигиенни нужди
 • Производители на изолационни материали
 • Инженери–дизайнери на сортировъчни линии и фирми, предоставящи решения за управление на отпадъците


Планирате ли да разработите нови продукти в близко бъдеще?

Ние непрекъснато разработваме нови решения за преси. Сегашният ни приоритет е нова система за вързване с използване на пластмасово въже.
 


 Предлага ново и втора ръка оборудване за намаляване размера на отпадъците за индустрията, рециклираща отпадъци от дърводобивната, дървообработващата и пластмасовата промишленост - шредери, мелачки, пулверизатори, машини за брикети.

 


 TAEL произвежда преси за отпадъчна хартия и преси за твърди битови отпадъци от 2001 г. насам. Поддържа разнообразие от модели. Фирмата е  един от лидерите сред производителите в Русия и в Общността на независимите държави (ОНД).

 


 
Министерство на околната среда и водите

„Save the Planet“ се провежда под патронажа на Министерството на околната среда и водите и се организира ежегодно от Виа Експо. Като държавна институция, пряко ангажирана в тази област, представители на министерството ще вземат участие конференцията. Компетенциите на ведомството са свързани с подготовка и реализация на програми и проекти, разработване на нормативни актове и стратегии, координация и контрол по прилагане на европейските и национални изисквания по управлението на отпадъци.

 

 


 Eвропейска асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството (EDA) е създадена през 1978 г. и е най-значимата платформа за дейността на национални организации за събаряне и разрушаване, тя обединява различни изпълнители и доставчици.

EDA представлява хиляди фирми и работи за развитието на индустрията, съдейства за напредъка в законодателството, касаещо технологиите, управлението на отпадъци и обеззаразяване, унифициране на стандартите, насърчава информационния обмен за методи, иновации и обучение; поддържа контакти с организации с подобна дейност от Азия и САЩ.

EDA отправя покана за участие във форума „Deconstruction“ 2014, който ще се проведе от 12-ти до 14-ти юни, Мадрид, Испания.

 


 
“Зелена светлина” е проект копродукция на БНТ с фондация “Кредо бонум”, посветен на околната среда, промяната на света и научните открития. Кратките, но много съдържателни материали в рубриката за политиките, изобретенията и нововъведенията, които правят от планетата ни едно по-добро място за живеене.  Проблемите, засягащи околната среда, са известни. Търсят се решения. А място за тях има – най-вече в “Зелена светлина”.

Кръговата икономика - новият модел, който дава следва природните цикли и намира все повече привърженици в Европа и по света


 

Международна конференция за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа
Конференцията Save the Planet отразява новостите в сектора. Целта на нейното провеждане е да представи добри практики и реализирани проекти, да срещне представителите на бизнеса и общините с международни експерти.
Начална дата на събитието:Сряда Март 28, 10:00
Крайна дата :Сряда Март 08, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
65 EUR
 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo