Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020
Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив

2018-08-23 08:25:59За контакти:
http://pcci.bg/

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020" :