Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Списание Energyworld

2018-09-30 08:35:31Energyworld е двумесечно списание на английски език, което следи развитието на енергийния сектор Югоизточна Европа и Средиземноморието. Изданието информира и анализира енергийни проекти в региона, като включва интервюта, наблюдения, репортажи, добри практики и правни въпроси.

Сайтът Energyworldmag.com представя новостите в областите: eнергия, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и околна среда.

Информацията обхваща енергийния пазар, инвестиционните възможности и законодателството.
Списанието и уеб сайтът Energyworld са в помощ на бизнеса и на държавната администрация.

www.energyworldmag.com
 
Издание 2019

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор:

 

ВИП компании: