Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020
Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020

Списание Energyworld

2018-09-30 08:35:31Energyworld е двумесечно списание на английски език, което следи развитието на енергийния сектор Югоизточна Европа и Средиземноморието. Изданието информира и анализира енергийни проекти в региона, като включва интервюта, наблюдения, репортажи, добри практики и правни въпроси.

Сайтът Energyworldmag.com представя новостите в областите: eнергия, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и околна среда.

Информацията обхваща енергийния пазар, инвестиционните възможности и законодателството.
Списанието и уеб сайтът Energyworld са в помощ на бизнеса и на държавната администрация.

www.energyworldmag.com