Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020
Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020

Търговска камара на Косово (KCC)

2018-09-21 09:05:49За контакти:
http://www.oek-kcc.org/En/

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020" :