Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

Търговска камара на Косово (KCC)

2018-09-21 09:05:49За контакти:
http://www.oek-kcc.org/En/

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019" :