Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Българо-швейцарска търговска камара
Основната цел на Българо-швейцарската търговска камара е подпомагане и стимулиране на икономическите и търговски връзки между България и Швейцария.
Организацията е със седалище в София и предлага информация, контакти и услуги на своите партньори от двете държави. В нея членуват предприятия от всички стопански отрасли, производители и доставчици на услуги, вносители и износители, големи международни компании и средни и малки предприятия. Камарата съблюдава интересите на Република България и на Швейцарската конфедерация и представлява стопанските интереси на членовете си.

bscc.bg

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: