Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2021 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2020 г. е отложено

Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти (БААИК)




За контакти:
http://bacea-bg.org/bg




Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2021" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: