Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Инженер.bg
BalkanEngineer.com е най-мащабният проект на Инженер.bg, който надхвърля границите на родна България и навлиза в пазарните дебри на Балканите! До момента онлайн изданието се списва на македонски, сръбски и румънски, а чрез Инженер.bg и на български. Планираме скоро списанието да проговори и на други балкански езици. Създадохме BalkanEngineer.com с идеята да осигурим надежден и ефективен информационен канал за региона на Балканите – както за обмен на информация между техническите специалисти от Югоизточна Европа, така и за всички производствени, инженерингови и търговски компании по целия свят, които се интересуват от състоянието и развитието на тази част от Европа!

Какво е най-голямото предимство на BalkanEngineer.com?
BalkanEngineer.com се списва на всеки един от официалните езици в държавите Македония, Сърбия и Румъния! По този начин всеки специалист намира нужната му информация на неговия роден език. В него можете да откриете полезни статии, новини, мнения, анализи, промоции, пазарни прегледи, както и интервюта със специалисти от различни фирми, лидери в сферата на индустрията и строителството. Информацията е насочена към основните тематични области: КИП и А, Електротехника, ОВК, Машини и механични системи, ВиК, Енергетика (ВЕИ), Електроника,
Телекомуникации и т.н.

Как достигаме до многобройните си читатели?
Ежемесечните бюлетини на BalkanEngineer.com, които са различни по съдържание и език, представят най-иновативните технически решения сред хиляди специалисти от областта на индустрията и строителството в балканските държави. Всеки експерт в бранша може да се абонира
напълно безплатно! Последните новости в сферата достигат до нашите чуждестранни читатели по редица канали. Като онлайн издание ние сме активни освен в имейл маркетинга, също така и в социалните мрежи. Може да откриете нашите страници на всеки един от езиците, на които се списва списанието, както и във Фейсбук!

 Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: