Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

3 фирми ще събират разделно в Пловдив

3 фирми ще събират разделно в Пловдив


© Sofia Photo Agency, архив

Община Пловдив ще подпише договори с три фирми за разделно събиране на отпадъци в Пловдив, съобщи кметът Иван Тотев. Това са „Бул екопак”, „Екопак” и „Еко колект”, които ще обслужват съответно районите „Южен и Западен”, „Централен и Тракия” и „Източен и Северен”.

Договорите са за 5 години, като фирмите се задължават да осигурят контейнери до 2 месеца след подписването им. Според една от клаузите общинското предприятие „Чистота” ще бъде подизпълнител на трите фирми в разделното събиране.

Според приетия нов Закон за управление на отпадъците от началото на 2013 г. търговските обекти и административните сгради трябва да събират разделно отпадъците си от пластмаса, хартия, стъкло и метал.

Разделното събиране трябва да се въведе в населените места с над 5000 жители и курортите. При неизпълнение глобата е от 3 000 до 10 000 лева. Разделно събраните боклуци трябва да бъдат предадени на лица, притежаващи разрешително за дейности с отпадъци, съобщават от Българска асоциация по рециклиране (БАР).

В законодателството няма определена квадратура на обектите, над която те трябва да организират разделното събиране. За малките търговски обекти е подходящо да използват възможностите на изградената в общината система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, коментира експертът. Големите обекти като административни и стопански сгради, големи търговски вериги или молове, магазини, хотели и ресторанти имат възможност да сключват отделни договори за управление на генерираните и разделно събрани от тях отпадъци с оползотворяващи организации.

Кметът на общината може да бъде глобен с между 3 хиляди и 10 000 лева, ако не организира в срок разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината за хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло или не определи местата за разполагане на цветните контейнери. При повторно нарушение се налага глоба в двоен размер - от 6 000 до 20 000 лева.

От 3 000 до 10 000 лева е предвидената санкция и за едноличен търговец или юридическо лице, което не е организирало разделно събиране на отпадъците от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, съгласно изискването на закона.

http://dariknews.bg/

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Стратегията за управление на отпадъците в България
 • Kак да събираме отпадъци, когато сме на обществени мероприятия?
 • 10 хил. дървета ще бъдат засадени при депото за отпадъци до Долни Богров
 • Чужденци искат да строят завод за отпадъци в Плевенско
 • Хвърляме храна в кафяви кофи
 • Централа на биогаз от хранителни отпадъци в Симеоновград
 • Компостираща инсталация за зелени и биоразградими отпадъци на площадка "Хан Богров" край София
 • Ресурсната ефективност е и в начина, по който караме колата си
 • Зелена светлина на фокус: Ефективно управление на отпадъците
 • Инсинерацията на отпадъците е унищожение на ресурси и прикриване на грешки
 • София с проект за разделно събиране на отпадъци
 • Дни на отворените врати Аурубис България
 • Българо-германска фирма вдига завод за отпадъци в Карлово
 • Зелена светлина: Няма такова нещо като боклук
 • 3 фирми ще събират разделно в Пловдив
 • Зелено кино: седмица на екологичните филми в София 2012 от 03 до 07.12
 • Започнете СО2 Диета, защото имаме само една планета
 • Чака ни водопад от катаклизми заради глобалното затопляне
 • Европейската комисия обмисля забрана за използването на найлонови торбички
 • Въвеждат изисквания за рециклиране на строителни отпадъци и използване на рециклирани материали
 • Готови сме за търговия с парникови газове
 • Каолин започва да използва биомаса като заместващо гориво на природния газ
 • Лазер обезопасява ядрени отпадъци
 • Четири български училища се включват в международно екосъстезание на WWF
 • Швеция ще внася отпадъци!
 • Европейска седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО)
 • България е на първо място в Европа по количество отпадъци на глава от населението
 • Нанобоя от отпадъци
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: