3 фирми ще събират разделно в Пловдив

Покажи Страниците
2013-01-08 14:31:08

3 фирми ще събират разделно в Пловдив


© Sofia Photo Agency, архив

Община Пловдив ще подпише договори с три фирми за разделно събиране на отпадъци в Пловдив, съобщи кметът Иван Тотев. Това са „Бул екопак”, „Екопак” и „Еко колект”, които ще обслужват съответно районите „Южен и Западен”, „Централен и Тракия” и „Източен и Северен”.

Договорите са за 5 години, като фирмите се задължават да осигурят контейнери до 2 месеца след подписването им. Според една от клаузите общинското предприятие „Чистота” ще бъде подизпълнител на трите фирми в разделното събиране.

Според приетия нов Закон за управление на отпадъците от началото на 2013 г. търговските обекти и административните сгради трябва да събират разделно отпадъците си от пластмаса, хартия, стъкло и метал.

Разделното събиране трябва да се въведе в населените места с над 5000 жители и курортите. При неизпълнение глобата е от 3 000 до 10 000 лева. Разделно събраните боклуци трябва да бъдат предадени на лица, притежаващи разрешително за дейности с отпадъци, съобщават от Българска асоциация по рециклиране (БАР).

В законодателството няма определена квадратура на обектите, над която те трябва да организират разделното събиране. За малките търговски обекти е подходящо да използват възможностите на изградената в общината система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, коментира експертът. Големите обекти като административни и стопански сгради, големи търговски вериги или молове, магазини, хотели и ресторанти имат възможност да сключват отделни договори за управление на генерираните и разделно събрани от тях отпадъци с оползотворяващи организации.

Кметът на общината може да бъде глобен с между 3 хиляди и 10 000 лева, ако не организира в срок разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината за хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло или не определи местата за разполагане на цветните контейнери. При повторно нарушение се налага глоба в двоен размер - от 6 000 до 20 000 лева.

От 3 000 до 10 000 лева е предвидената санкция и за едноличен търговец или юридическо лице, което не е организирало разделно събиране на отпадъците от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, съгласно изискването на закона.

http://dariknews.bg/

Международна изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа.
Растящите и неоползотворени количества отпадъци са едно от основните предизвикателства у нас.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo