Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Agro.bg

2019-03-20 01:21:59 

AGRO.BG – информацията, от която се нуждаете. Бързо. Лесно.  
 
Всеки ден – над 40 000 уникални потребители
 
Порталът предоставя постоянен и бърз достъп до най-актуалната информация за селското стопанство, преработвателната индустрия, законодателството, институциите, различните браншове. Ежедневно информацията в различните рубрики се подновява и обогатява, отговаряйки на търсенията на всички заинтересовани от най-актуалното, което се случва в областта на селското стопанство.

Особено атрактивни са ВИДЕО НОВИНИТЕ, представящи текущи събития от деня – пресконференции, демонстрации, презентации, семинари, изложения, нови технологии, експертни мнения, представяне на различни иновативни производства и продукти.
Като цяло, AGRO.BG представлява структура от голям брой хипервръзки към сайтове и документи със селскостопанска информация, подредени в 12 различни селскостопански категории и 52 подкатегории.


http://agro.bg/

 

 

 

 

 

 

 

 

Издание 2019

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: