Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Агровестник 

28 години добрите земеделци четат добрия вестник!

“Агровестник” е единственият извънстоличен седмичник за практически земеделски съвети, информация и агробизнес. Присъства на вестникарския пазар вече 28 години. Излиза всеки петък и поддържа най-ниската цена за целогодишен абонамент от 30 лева. Освен чрез поделенията на “Български пощи” ЕАД (каталожен номер 76) в цялата страна и частните разпространителски вериги, абонамент и разпространение се осъществява и чрез пълномощници в много села и рзлични региони.

“Агровестник” поддържа контакти с над 1000 бизнеспартньори, пряко и косвено свързани със земеделието. Редовни читатели на седмичника са както крупни фермери, така също голям брой земеделски кооперации, средни и дребни стопани.

“Агровестник” се наложи и със специализираните приложения “Модерно и ефективно земеделие”, “Животновъдство”, “Цветя, екзотика, билки”, “Модерно и биологично земеделие”, “Зърнопроизводител” , които се приемат с висок интерес от читателите.

Приоритет в работата ни е посещение на земеделски производители, независимо в кой край на страната работят, отразяване на дейността им, популяризиране на положителния опит в сектора. За тези години сме посетили над 4800 едри, средни и дребни фермери и земеделски колективи.

Вестникът е трибуна за иновациите на български и чужди компании в агробизнеса. Организираме бизнес-пътувания в различни страни, посещение на световни форуми.

"Агровестник" е трикратен носител (за 2017, 2018 и 2019 г) на втора награда в националния конкурс на B2В - "Зелено перо" за Зелена медия на България.

www.agrovestnik.com
 

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: