Секция Енергийна ефективност и възобновяема енергия 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Албанската Енергийна Асоциация

2018-10-15 08:44:14За контакти:
http://aea-al.org/

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 7 – 9.04.2020" :

Издание 2019

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор:

ВИП компания: