Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

AltEnergyMag 

AltEnergyMag е информационен и информационен източник за алтернативната енергия от слънце, вятър, биомаса, горивни клетки и др. Той предлага ежедневни новини, продукти, статии и анализи.

www.altenergymag.com 

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: