Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

AmBIENCe уъркшоп – Управление на съществуващи сгради чрез договаряне на енергийни характеристики


Интервю с Джесика Гликър – мениджър проекти на Европейския институт за ефективност на сградите (BPIE)

Г-жо Гликър, какви са основните цели на проекта AmBIENCe?

Общата цел на проекта AmBIENCe е да ускори трансформацията на европейския сграден фонд в подкрепа на Директивата за енергийна ефективност чрез модела „Отговор на търсенето на електроенергия“ (Demand Response или DR е тенденцията за нормална консумация от крайните потребители в отговор на стимули от операторите на електрическите мрежи, създаден да намали използването на електрическа енергия, когато цените са високи или когато е заплашена надеждността на системата.)
 

Проектът AmBIENCe ще се фокусира върху потенциала за реализиране на проекти за икономия на енергия чрез активното договаряне на енергийни характеристики на сградите (EPC). Успехът на AmBIENCe ще допринесе и за отключването на възможностите за развитие на публичните и частните пазари за енергийна ефективност и ще улесни активното изграждане на EPC като катализатор за сектора.

Концепцията и бизнес моделът EPC на активните сгради разширява традиционното договаряне на енергийни характеристики по два основни начина:

- разширяване на гаранциите за енергийни характеристики за енергийната ефективност заедно с тези за валоризацията на гъвкавостта чрез услуги за „Отговор на търсенето на електроенергия“
- чрез разширяване на обхвата от групи сгради

AmBIENCe ще предостави нови бизнес модели, изградени на 4 основни стълба: Активни сгради – те могат да участват в програми за контролиране на енергийното потребление и енергийна ефективност; Сградите да имат достъп до пазари, където участниците в енергийната система се конкурират за повече гъвкавост; По-пълно разгръщане на потенциала на сградите за активен контрол чрез инвестиции в ИКТ, Интернет на нещата, сензори и автоматични устройства; Активни услуги - използването на интелигентна и актуална информация позволява повишаването на комфорта и сигурността.

Какви ще бъдат акцентите на семинара, който ще проведете в рамките на seeSUSTAINtec през април в София?
Семинарът ще включва преглед на ролята на модела „Отговор на търсенето на електроенергия“ в сградите и дискусия за договарянето на енергийните характеристики. Това ще бъде последвано от няколко интерактивни сесии, включително обсъждане на бизнес модели за договаряне на енергийни характеристики и сертификати, както и възможности за заинтересованите страни (собственици на сгради, банки, ЕСКО и др.).

Моля, разкажете ни за партньорите на AmBIENCe.
Консорциумът се състои от осем партньори - международно известни изследователски структури, базирани в четири страни: BPIE (Белгия), VITO (Белгия), INESC TEC (Португалия), EDP CNET (Португалия), ENEA (Италия), EnergInvest (Белгия), Tekniker (Испания) ) и CEIT (Испания). Европейският институт за ефективност на сградите (BPIE) е партньорът, отговорен за ангажирането на най-подходящия участник от строителния сектор, а търговските партньори EDP и Energinvest ще установят контакти с крайните потребители, обитаващи публични и частни сгради.

Какви са реалните ползи за компаниите от участие в проекта?
Концепцията AmBIENCe има за цел да облагодетелства различни заинтересовани страни и компании. Някои от основните предимства включват:
 

 • Подобряване на достъпността и качеството на данните от търсенето на доставчиците на услуги
 • Включва по-широк спектър от типове сгради и прави процеса по-достъпен и по-ясен за всички заинтересовани страни (особено собствениците на сгради)
 • Разширява традиционната гаранция за енергийна ефективност (т.е. получена на нива изолация на сгради и наличие на местно производство) с допълнителните ползи от производителността, произтичащи от активния контрол на гъвкавостта и спестяванията.
 • Той служи като активен бизнес модел, който позволява на сградите да имат достъп до пазари, където участниците в енергийната система се конкурират за гъвкавост.

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: