Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)

2017-01-27 10:54:53

Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)

Hitachi Zosen Inova е световен лидер в производството на енергия от отпадъци и ще участва отново в изложбата Save the Planet. Моля, разкажете ни повече за решенията, които вашата фирма предоставя и как те допринасят за чиста околна среда и устойчиво управление на отпадъците.

HZI действа като главен изпълнител при предоставянето на цялостни решения  за генериране на енергия чрез термично и биологично третиране на отпадъци.

Нашите решения са базирани на ефективна и екологосъобразна технология, те са старателно и основно тествани, могат гъвкаво да бъдат адаптирани към изискванията на потребителите и покриват целия  жизнен цикъл на инсталациите. Това са водещи технологии.

Някои от областите, обхванати от вашата технология за сградни инсталации,  са процесите на изгаряне, анаеробното разлагане, пречистването на отпадъчни газове. Кои от вашите системи ще представите в София?

Ще представим нашето пълно портфолио от технологии за оползотворяване на енергия чрез термично и биологично третиране на отпадъци.

Нашите заводи за изгаряне са разработени съгласно  нашите собствени първокласни технологии за ефикасно и ефективно изгаряне, пречистване на отпадъчни газове и оползотворяване на материали. Те са напълно доказали своята надеждност, отговарят на всички официални изисквания и регламенти и играят важна роля в устойчивото и модерно управление на отпадъците.

Технологията Kompogas® на HZI за анаеробно разлагане е друг важен ключов елемент на интегрираната система за управление на отпадъци, която подобрява ефективността на двата процеса - рециклиране и оползотворяването на енергия.

Тъй като глобалният ангажимент към използването на възобновяеми енергийни източници се увеличава непрекъснато, трансформацията на био отпадъци и зелени отпадъци в биогаз, компост и висок клас торове, става все по-важна.

Къде намират приложение вашите технологии и какъв е вашият най-нов проект?

С над 700 референции от цял свят, HZI се квалифицира като световен лидер в сектора, генериращ енергия от  отпадъци. Клиентите на компанията ни варират от опитни фирми в управлението на отпадъци до  наскоро започнали дейността си партньори в нови пазари по целия свят. Ние съвсем наскоро предадохме две съоръжения  за добиване на енергия от отпадъци на клиенти в Англия и Полша. Други проекти, които са в процес на изграждане, са в Англия, Шотландия и Ирландия. В допълнение, ние изграждаме и първия Kompogas® завод на Америка в Калифорния.

Hitachi Zosen Inova ще участва в паралелната на   Save the Planet Конференция. Каква е темата на вашата презентация и какво ще е нейното значение за региона на  Югоизточна Европа?

Енергия от отпадъци - Модерно управление на отпадъците

Присъстващи от кои страни и сектори бихте искали да поканите на конференцията и на щанда си?

Всички, които искат да намалят значително броя на депата за отпадъци и да започнат дейност по оползотворяване на енергията от отпадъци. Страните, които биха искали да подобрят своя въглероден отпечатък чрез отклоняване на отпадъци от депата и да засилят рециклирането и оползотворяването на енергията от отпадъци.

Сектори: общини, фирми, работещи в управлението на отпадъците, а също и потенциални партньори, като например, дружества в областта на гражданското строителство и местни доставчици на машини и съоръжения.Biologic energy from waste: Kompogas® plant in Faedo, Italy
Thermal energy from waste: Incineration plant in Thun, Switzerland

 

 

 

 

 

 

 


 

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Силно австрийско участие на ‘Save the Planet’ 2014
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Отпадъците - ресурсът на бъдещето: Отстъпки за ранна регистрация в Save the Planet
 • Рисайклинг България ще представи технологии за компостиране, сепариране и балиране на Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: