Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)

Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)

Hitachi Zosen Inova е световен лидер в производството на енергия от отпадъци и ще участва отново в изложбата Save the Planet. Моля, разкажете ни повече за решенията, които вашата фирма предоставя и как те допринасят за чиста околна среда и устойчиво управление на отпадъците.

HZI действа като главен изпълнител при предоставянето на цялостни решения  за генериране на енергия чрез термично и биологично третиране на отпадъци.

Нашите решения са базирани на ефективна и екологосъобразна технология, те са старателно и основно тествани, могат гъвкаво да бъдат адаптирани към изискванията на потребителите и покриват целия  жизнен цикъл на инсталациите. Това са водещи технологии.

Някои от областите, обхванати от вашата технология за сградни инсталации,  са процесите на изгаряне, анаеробното разлагане, пречистването на отпадъчни газове. Кои от вашите системи ще представите в София?

Ще представим нашето пълно портфолио от технологии за оползотворяване на енергия чрез термично и биологично третиране на отпадъци.

Нашите заводи за изгаряне са разработени съгласно  нашите собствени първокласни технологии за ефикасно и ефективно изгаряне, пречистване на отпадъчни газове и оползотворяване на материали. Те са напълно доказали своята надеждност, отговарят на всички официални изисквания и регламенти и играят важна роля в устойчивото и модерно управление на отпадъците.

Технологията Kompogas® на HZI за анаеробно разлагане е друг важен ключов елемент на интегрираната система за управление на отпадъци, която подобрява ефективността на двата процеса - рециклиране и оползотворяването на енергия.

Тъй като глобалният ангажимент към използването на възобновяеми енергийни източници се увеличава непрекъснато, трансформацията на био отпадъци и зелени отпадъци в биогаз, компост и висок клас торове, става все по-важна.

Къде намират приложение вашите технологии и какъв е вашият най-нов проект?

С над 700 референции от цял свят, HZI се квалифицира като световен лидер в сектора, генериращ енергия от  отпадъци. Клиентите на компанията ни варират от опитни фирми в управлението на отпадъци до  наскоро започнали дейността си партньори в нови пазари по целия свят. Ние съвсем наскоро предадохме две съоръжения  за добиване на енергия от отпадъци на клиенти в Англия и Полша. Други проекти, които са в процес на изграждане, са в Англия, Шотландия и Ирландия. В допълнение, ние изграждаме и първия Kompogas® завод на Америка в Калифорния.

Hitachi Zosen Inova ще участва в паралелната на   Save the Planet Конференция. Каква е темата на вашата презентация и какво ще е нейното значение за региона на  Югоизточна Европа?

Енергия от отпадъци - Модерно управление на отпадъците

Присъстващи от кои страни и сектори бихте искали да поканите на конференцията и на щанда си?

Всички, които искат да намалят значително броя на депата за отпадъци и да започнат дейност по оползотворяване на енергията от отпадъци. Страните, които биха искали да подобрят своя въглероден отпечатък чрез отклоняване на отпадъци от депата и да засилят рециклирането и оползотворяването на енергията от отпадъци.

Сектори: общини, фирми, работещи в управлението на отпадъците, а също и потенциални партньори, като например, дружества в областта на гражданското строителство и местни доставчици на машини и съоръжения.Biologic energy from waste: Kompogas® plant in Faedo, Italy
Thermal energy from waste: Incineration plant in Thun, Switzerland

 

 

 

 

 

 

 


 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: