Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

Анета Пиперкова

2017-02-28 15:58:03CV на Анета Пиперкова -  Българската асоциация за персонализирана медицина


Анета Пиперкова притежава над 20 години опит във фармацевтичната индустрия, преминавайки последователно през търговия на дребно и едро, производство на лекарствени продукти, международна търговия и логистика. Почти 10 години от трудовата й биография са преминали като ръководител на регионален мултинационален дистрибуционен център, който осигурява лекарствено снабдяване за България и други държави от Югоизточна Европа и Азия.

В момента е Оперативен директор на фирма „ПроДуКт – Проджект Дивелъпмънт Кансълтинг“ АД, компания фокусирана в управление на логистични проекти в областта на персонализираната медицина и работи усилено за развитие и утвърждаване на процеса на съпътстващата молекулярна диагностика в България.

Анета Пиперкова е магистър по Информационни технологии от Технически университет София. Тя притежава допълнителна квалификация в области като: управление на проекти в здравната сфера; системи за управление на качеството и добрите производствени и дистрибуторски практики, приложими във фармацевтичната индустрия; добра клинична практика в клиничните проучвания.  През 2016г. тя придобива сертификат за завършен „Мастер клас по прецизна медицина“ в Лондон.    
Член е на Управителния Съвет на Българската Асоциация за Персонализирана Медицина от създаването й през февруари 2014г.
 Тема:

„От е-здравеопазване към Персонализирана медицина“
Лектор: Анета Пиперкова – Българска Асоциация за Персонализирана медицина
07 март 2017г.


Резюме:

Презентацията представя визията за развитието на Персонализираната медицина като медицина, основана на данни и доказателства от реалния живот и решаващата роля на информационните и комуникационни  технологии за събиране, съхранение и анализ на медицински и други данни от реалния живот. Приложение на електронните здравни досиета и електронните медицински досиета в прецизната или геномно базирана медицина и вграждането им в аналитични платформи за компилация и анализ на геномни данни и други данни и доказателства от реалния живот (RWD/RWE). Предизвикателствата пред БИГ ДЕЙТА за ускоряване на инициативите на Персонализираната медицина.

Други приложения на данни и доказателства от реалния живот (RWD/RWE) в сферата на клиничните проучвания, фармаковиджиланс в реално време и ОЗТ (оценка на здравните технологии).  
Предизвикателствата пред системата на здравеопазване в България, стратегически цели за развитието на Персонализираната медицина, ключови послания.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:


 

ВИП компании: