ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Анна Кършовска


Анна Кършовска
Директор, дирекция „Бизнес развитие“

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД (БАЕЗ)

Контакти:
гр. София 1301, бул. „Ал. Стамболийски” № 55
Тел. 02 / 9236943, 9236911, Факс: 02 / 9870665
www.baez.bg; a.karshovska@baez.bg;


ТЕМА : „Застраховане на рисковете от неплащане при външнотърговските сделки“
Резюме
Имате нужда от по-голяма стабилност в дейността на фирмата? Искате да прогнозирате паричния поток? Или да получите текущо финансиране? Искате да предоставите отсрочено плащане на партньорите си? И да бъдете спокойни след това?

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД (БАЕЗ) предлага решение на тези въпроси.


В лекцията ще бъдат представени възможностите за стабилизиране и разрастване на бизнеса на Вашата компания чрез използване на застрахователните продукти на БАЕЗ с основни акценти върху:
    застраховане на отсрочено плащане при търговските сделки на международния пазар и съществуващ риск от неплащане и фалит на Вашите контрагенти;
    как да използвате тези продукти, за да повишите ликвидността на компанията си и да получите оборотно финансиране.
БАЕЗ е застрахователно дружество, чийто единствен акционер е държавата, и е специализирано в застраховане на кредитните рискове. БАЕЗ предлага застраховки на плащанията, които покриват следните рискове:
•    Търговски рискове: неплатежоспособност на контрагента и забава на дължимото плащане;
•    Политически рискове, свързани със страната на реализирания износ - войни, стачки, ембарго, преврати; мораториум върху плащанията; конфискация и национализация; промени в режима на плащанията и др.


Какво получавате?

    Коректна и актуална финансова информация за Вашите партньори;
    оценка на финансовото им състояние и данни за морала им на плащане;
    препоръчителен кредитен лимит за доставки към тях;
    в случай на неплащане и сбъдване на горните рискове – изплащане на дължимите суми под формата на застрахователно обезщетение;
    съдействие при събиране на просрочени плащания.

Какви са ползите за Вашия бизнес?

    осигурява се цялостна финансова стабилност на фирмата;
    защитени сте от финансови сривове в случай на неплащане от страна на Вашите партньори;
    възможност за разширяване на бизнеса си, като започнете работа с непознати компании или такива от държави, които до този момент сте считали за по-рискови;
    ставате по-конкурентоспособни, предлагайки отсрочено плащане, вместо работа на принципа на авансово плащане;
    чрез прехвърляне на застрахователната полица в полза на обслужващата Ви банка можете да получите текущо финансиране.


 CV на Анна Кършовска

Анна Кършовска има дългогодишен опит във финансовата сфера и външната търговия и благодарение на богатия си опит в много области – корпоративно банкиране в Райфайзенбанк, мениджър бизнес развитие в Адрес Интернешънъл Франчайзинг АД и супервайзор продажби бизнес информация в ИКАП България – успява да комбинира различни знания, умения и гледни точки в своята работа.

Основният й опит е концентриран в сферата на застраховането на кредитни рискове –над 10 години като директор на дирекция „Застраховане и презастраховане“, а след това – и на дирекция „Бизнес развитие“. Докторант в катедра Международни икономически отношения в Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. Член на Борда и пълноправен член на АЛУМНИ Клуб МИО в Академията.