Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Антикорозионна защита на метали


 

 


ZINGA е антикорозионна активна система за поцинковане чрез студено полагане.

Намира широко приложение при нови и съществуващи метални съоръжения, огради, ВиК, пътно строителство, електропреносни и мостови конструкции, плавателни съдове , покриви, автомобили и др.

Новострой инженеринг e представител и лицензиран по отношение на приложението на технологията и материалите на: ZINGAMETALL B.V.B.A., Belgium – антикорозионна защита на нови и стари метални конструкции по метода на поцинковане чрез студено полагане на материала, вкл. поцинковане на изградени метални конструкции на място без демонтаж. Фирмата ще вземе участие в Международният форум Corrosion Prevention Balkans 28-29.06.2018г. в Пловдив.

Предимствата при прилагане:

 • Активна катодна защита
 • Няма ограничение за размера на обработвания детайл
 • При необходимост репарация и насяне при обектови условия
 • Може да се боядисва
 • Контакт с питейна вода
 • Възможност за заваряване
 • Нанасяне при обектови условия
 • Може да се полага и върху ръждива основа (при предварително отстранена люспеста ръжда)
 • Може да се възстановява дебелината на цинка при стари поцинковани конструкции
   







 

Още от секцията "Превенция от корозия
28 – 29.06.2018" :
 • Антикорозионна защита – примери от практиката
 • Надеждна и дълготрайна защита с антикорозионните покрития на Sika. Качество и доверие с над 100 годишна история.
 • Интервю с доц. д-р. Вацлав Шевъл по повод участието му в Конференцията ‘Corrosion Prevention Balkans’ 2018
 • Интервю с проф. д-р Гюнтер Шмит във връзка с участието му в Конференцията
 • Индустриални покрития - Sika – вашият партньор
 • Съпътстваща изложба 2018: Система за катодна защита на металите от корозия
 • Съпътстваща изложба 2018: В кои сектори се използват индустриалните покрития на Оргахим?
 • Съпътстваща изложба 2018: Аноди от магнезиева сплав за катодна защита
 • Съпътстваща изложба 2018: Пясъкоструйно оборудване
 • Съпътстваща изложба 2018: Индустриални и корабни покрития Hempel
 • Съпътстваща изложба 2018 - Немско качество от Fertan. Перфектното решение за справяне с ръждата.
 • Интервю с д-р Агнeшка Кроликовска, президент на Полското дружество по корозия (PSK)
 • Под егидата на:


  Официален партньор на събитието:


  Спонсори:


  Официални мeдийни партньори: