Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Румънска асоциация за управление на отпадъците

2017-09-20 10:56:56Румънската асоциация за управление на отпадъците – ARMD е комуникационна платформа на специалистите и операторите в събирането, механично биологичното третиране, рециклирането на отпадъци, изгарянето и съхранението, както и на държавната и общинска администрация в Румъния. Целта на ARMD е да насърчи развитието на високопроизводителна индустрия за управление на отпадъците, която от своя страна ще допринесе за развитието на кръгова икономика, основана на икономическа ефективност, опазване на околната среда и природните ресурси.

За контакти:
http://www.armd.ro

 

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: