Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Artein - Иновативни технологични решения


Испанската компания ARTEIN Group ще участва за първи път на изложенията Save the Planet и ЕЕ и ВЕИ 2018 г. Целта й е да установи и развие успешно бизнес-сътрудничество с българските фирми от различни браншове, предлагайки им най-доброто от своите продуктите и услуги.

Стратегията на Artein е осигуряване на бизнес модел, при който иновативните технологии във всяка една област са крайъгълният камък в предложената на клиента търговска оферта.

Интервю с г-н Хосе Луис Исидро Гомес, управител на ARTEIN Group и г-н Румен Делчев, мениджър бизнес развитие.

Г-н Гомес, разкажете ни за направленията, в които работи фирмата. От кои сектори са основните Ви клиенти?

Направленията в дейността ни са в следните насоки:

Обработка и използване на отпадъчни води, Проекти “до ключ” за третиране на индустриални  отпадъци – котли и заводи за биомаса, Складови системи, силози, резервоари, Системи за енергийна ефективност, Инженеринг на структури и детайли.

Основните клиенти досега са в сферата на обработка и преработка на отпадъчни води, битови и индустриални отпадъци.

Г-н Делчев, какви проекти сте реализирали към момента?
Успешно са реализирани в страни от различни континенти 2 завода за обработка и усвояване на биологични отпадъци, завод за обработка на отпадъци от винарска изба, пречиствателна станция за брашна, 6 биологични реактора, складове за инфилтрати и за свинска тор и мн. др.

Проект в процес на реализация: най-големият е в Египет  завод за преработка на морска вода, като част от инсталацията на FCC (испанската фирма, построила Дунав мост – 2), като стойността само на тази част е 2,5 милиона евро.

Какви са плановете на фирмата във връзка с разширяването на пазарите?
Плановете ни са свързани с Източна Европа и Централна Азия: основните направления са в сферите, където има:

а) определен дефицит и възможности за развитие на бизнеса – екология (вода, битови и инд. отпадъци, енергетика – енергийна ефективнност и ВЕИ, складови бази, и т.н.

б) финансиране – по линията на ЕС програми и на локални източници (от държавния бюджет – фондове и програми за дадени региони и видове дейност по места),

в) да намерим надеждни местни партньори, без които навлизането и развитието на бизнеса е немислимо.

Вие си сътрудничите с водещи производители на съответното оборудване от различни страни. Кои са фирмите и от кои държави?
Най-важни бизнес-партньори: ACCIONA, ACZIA, CARITEX, INGENYSER, SABRE, FICOSA Renovables, CHILLIDA, BICHILL – Испания, PERMASTORE (Великобритания), ADVENTECH (Португалия), VITKOVICE (Чехия), FUJI (Япония), VEOLIA (Франция), LG Electronics Inc. (Ю. Корея), и др.

На какво ще акцентирате при участието си от 27 до 99 март в София?
Тъй като сме на началния етап от навлизането на пазарите на Източна Европа, в т.ч. България и понеже това е първо участие в панаира, акцентът ще бъде поставен върху установяването на личен контакт с:

а) потенциалните клиенти от различните браншове – потребители и участници

б) представителите на браншовите им организации (с които все още не се познаваме или с вече познатите – за задълбочаване на сътрудничеството ни)

в) представители на държавните органи и тези на местната администрация - с цел развитие на отношенията за реализация на проекти от тяхната сфера и компетентност.

 

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: