Секция Интелигентни градове 8-мо Изложение за Югоизточна Европа 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

a&s Adria

2018-12-15 09:07:20


 

a&s Adria – месечно професионално списание за сигурност, предоставящо материали за цялостни решения за бранша. Лицензиран представител е на Messe Frankfurt New Era Business Media за Адриатическия регион. Той обхваща държавите: Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, Черна гора, Република Македония, Словения и Сърбия.
 

За контакти:
http://www.asadria.com/

 

 
 

Издание 2019

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор:

 

ВИП компании: