Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

a&s Adria 

a&s Adria – месечно професионално списание за сигурност, предоставящо материали за цялостни решения за бранша. Лицензиран представител е на Messe Frankfurt New Era Business Media за Адриатическия регион. Той обхваща държавите: Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, Черна гора, Република Македония, Словения и Сърбия.
 

За контакти:
http://www.asadria.com/

 

 
 

Под егидата на:


Официални мeдийни партньори:


Официален хотел: