АСЕКОБ

Начало > АСЕКОБ

2012-01-27 16:59:54


История

През месец юли 1992 година в гр. Бургас се проведе работна среща на представители на общини с наболели екологични проблеми. Срещата стана добро начало на ползотворно и ефективно сътрудничество на еколозите от общините от различни краища на страната.

Скоро бе изготвен устав и беше регистрирана официално АСЕКОБ. В настоящия момент членове на Асоциацията са 176 от общо 262 общини в България - над 67% от всички общини в страната. Процесът на присъединяване на нови членове продължава.

АСЕКОБ работи в тясно сътрудничество с МОСВ, Асоциацията на общините в Република България, с международни финансиращи организации и организации, работещи в областта на екологията.

Да издига професионалната квалификация и обществения статус на специалистите по околна среда, работещи в сферата на местното самоуправление и да подпомага общините при изпълнение на техните задължения по опазване и възпроизводство на околната среда.
 

 
 


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo