Aсоциация на рециклиращата индустрия (АРИ)

Начало > Aсоциация на рециклиращата индустрия (АРИ)

Покажи Страниците
2016-02-01 18:20:31Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) обединява фирми и отстоява интересите на целия бранш в областта на събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от хартия, стъкло, пластмаса, черни и цветни метали, както и масово разпространените отпадъци в т.ч. излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, отработени масла и отпадъци от опаковки и др.

АРИ е създадена с цел да създаде възможно най-благоприятен правен и пазарен климат, за равнопоставеност на стопанските субекти и условия за лоялна конкуренция в бранша, при стриктно спазване на изискванията на Закона. Съдейства за координиране на дейността на своите членове в упражняваните от тях дейностти с цел утвърждаване на практики съответстващи на българското и международно екологично законодателство. АРИ защитава правата на своите членове при упражняване на тяхната дейност в т.ч. при формулиране и предявяване на искания пред местната и централната власт, както и предлага на членовете си възможности за колективна защита на техните интереси.

АРИ участва в разработването и усъвършенстването на нормативната уредба, изготвя анализи, проучвания и експертни оценки в областта на управлението на отпадъците, данъчната и социалната политика.

АРИ проучва, анализира и запознава своите членове с новостите от законодателството във всички области на управление на отпадъци, както и актове, касаещи задълженията на българските предприятия във връзка с опазване на околната среда.

За контакти: http://ari.bg/
 

 

Международна изложба за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа.
Растящите и неоползотворени количества отпадъци са едно от основните предизвикателства у нас.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2017:

Под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

 

Официални медийни партньори:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:


ВИП компании:


ViaExpo