Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Асоциация на Специалистите по управление на Околната Среда

2018-09-16 21:09:59Зая контакти:
http://asuos.eu/
С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: