Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП)Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП)
е сдружение с нестопанска цел, чиято дейност е насочена към либерализацията на българския енергиен пазар. АСЕП стартира като обединение на търговци на електроенергия, но е отворена към потребители и производители на ел. енергия, тъй като считаме, че изграждането на един стабилен, прозрачен и предвидим пазар е възможно само с обединените и координирани усилия на всички участници. Във връзка с това АСЕП предоставя платформа за конструктивен диалог и обмен на идеи между членовете и ги представлява пред публични институции и други национални и международни организации в отрасъла.

За контакти:
http://asep.bg/en/

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: