Асоциация за интелигентна енергия на Израел

2015-11-12 13:55:30
Израелската асоциация за интелигентна енергия (ISEA) е организация с нестопанска цел, която действа като национална платформа и обединява местни и глобални ключови фигури, заинтересовани да споделят знания, да стартират инициативи и да създадат партньорства.


За контакти:
http://www.isea.org.il/