Изложение за спорт и здравословен начин на живот
Изложение за спорт и здравословен начин на живот

Асоциация за развитие на българския спорт

 

Асоциация за развитие на българския спорт

Асоциация за развитие на българския спорт е създадена през 2010 г. и е неправителствена организация в обществена полза, отдадена на развитието на българския спорт и повишаването на спортната култура в България. Нейният сайт предлага богата информация за наличната спортна база в страната, полезни съвети за тренировки, хранене и спорт, изследвания, добри практики, законодателство и др.

Асоциацията работи активно по различни проекти.

http://www.bulsport.bg/i.php/index.html

 

С официалното партньорство на:


 

Медиен спонсор: