Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Асоциация на градовете и регионите за устойчиво управление на ресурсите ACR+

 

 

Асоциацията на градовете и регионите за устойчиво управление на ресурсите e международна мрежа от членове, които споделят общата цел за насърчаване на интелигентното потребление на ресурси и управление на отпадъците чрез превенция, повторното използване и рециклиране. В момента в ACR+ членуват близо 1100 общини, като мрежата е отворена за нови партньори като неправителствени и частни организации, академични институции и др.

http://www.acrplus.org/

 

 

 

 


 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: