Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Асоциация на градовете и регионите за устойчиво управление на ресурсите ACR+

2015-11-23 15:56:41

 

 

Асоциацията на градовете и регионите за устойчиво управление на ресурсите e международна мрежа от членове, които споделят общата цел за насърчаване на интелигентното потребление на ресурси и управление на отпадъците чрез превенция, повторното използване и рециклиране. В момента в ACR+ членуват близо 1100 общини, като мрежата е отворена за нови партньори като неправителствени и частни организации, академични институции и др.

http://www.acrplus.org/

 

 

 

 


 

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: