Асоциацията на производителите на екологична енергия (АПЕЕ)

2012-01-27 16:48:11

ИСТОРИЯ


Асоциацията на производителите на екологична енергия (АПЕЕ) е създадена през август 2004г. от 16 компании, желаещи да инвестират и да развиват екологичните централи в България. AПEE прие предизвикателството да работи за насърчаване на използването на вятърна енергия и други възобновяеми енергийни източници и постепенно се превърна във фактор за развитието на този сектор в България. Велизар Киряков е първият, разработил малка вятърна електроцентрала от четири вятърни турбини и е запознат с целия процес от първата до последна стъпка (свързване с мрежата).