Асоциацията на развитието на българския спорт приключи с успех проекта „Спортни ценности за по-добра Европа"

Начало > Събития > Изложение за спорт и здравословен начин на живот > Новини > • Браншови новини > Асоциацията на развитието на българския спорт приключи с успех проекта „Спортни ценности за по-добра Европа"

Покажи Страниците
2015-08-10 10:56:56

Асоциацията на развитието на българския спорт приключи с успех проекта „Спортни ценности за по-добра Европа"

 


Проект "Спортни ценности за по-добра Европа" приключи през април 2015 и имаше за цел да се комуникира значението на спорта като образователен инструмент за насърчаване на социалното включване. Основните дейности по проекта се проведоха в София в периода 1 – 8 ноември 2014 и в тях участваха представители на 9 държави: България, Великобритания - Шотландия, Испания, Румъния, Гърция, Хърватска, Малта, Италия, Турция, като общия брой на участниците е 29. Методологията „Обучение чрез спорт”, с която бяха запознати участниците, има за цел да даде добавена стойност на неформалното обучение и да предложи вариант, в който обучаемите получават знания за ума чрез физическа активност.

По проекта бяха реализирани и редица изследвания за връзката между спорта и неформалното обучение, както и за връзката на ценностите със спорта в Европа.

Устойчивото надграждане на този проект тепърва предстои с планиран проект, с който Асоциацията ще домакинства обучение за специалисти в методологията „Обучение чрез спорт”. Той ще се проведе през 2016 година.

 
 

Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:

Издание 2015
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

ViaExpo