Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС)
АСБС е доброволна неправителствена организация, независима от политически партии и религии. Сдружението е учредено през 2013 г. В него членуват над 25 дружества, собственици на бизнес сгради с РЗП над 700 000 кв.м., находящи се в Република България. Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България е член на Конфедерацията на Работодателите и Индустриалците в България (КРИБ) и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Целите на сдружението са: промотиране правата и интересите на членовете; информиране на членовете за развитието на пазара на бизнес площи, предстоящи законодателни промени и нормативни изисквания свързани с индустрията; организиране участие в инициативи по проучване и подкрепа на нови нормативни и практически решения в областта на бизнес имотите; организиране и участие в конференции, семинари, конкурси, експертни прояви в Република България и в чужбина.

www.acbo.bg

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: