Управление на отпадъци и рециклиране: 7 – 9.04.2020
Управление на отпадъци и рециклиране: 7 – 9.04.2020

Ася Добруджалиева

2018-03-23 08:55:57Ася Добруджалиева е председател на Управителния съвет на Асоциацията на еколозите от общините в България от 1999 г. и успоредно с това от 2010 г. насам е ръководител проекти във фондация „Подслон за човечеството”. Започнала е професионалния си път в община Кърджали, където в продължение на 18 години е ръководила отдел „Опазване на околната среда”. В периода 2002 – 2010 г. е била и изпълнителен директор на Регионалното сдружение на общините за управление на отпадъците „За чисти Родопи.  Притежава над 20 години опит в прилагане на екологичното законодателство, управление на околната среда и разработване и изпълнение на проекти на местно и национално ниво.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: