Austrian Compost & Biogas Association

2012-01-27 15:59:35

За нас


Консорциумът компост и биогаз Австрия е чадър организация за организации, в момента пет страни. Координира в провинциите Тирол, Щирия, Горна Австрия, Долна Австрия и Каринтия нашата държава сдружения да престои до 20 години се случва в завода оператори с компетентните съвет в планиране, функциониране и комуникацията с властите на страната.

Консорциумът компост и биогаз, Австрия представлява много повече от 490 растения от компост и биогаз сектор. Услугата радиус се простира отвъд границите на отделните държави.
 

Консорциумът компост и биогаз Австрия е член на Европейската мрежа по конкуренция (Европейска Compost Network), на EREF (Европейска федерация по възобновяеми енергийни източници), на EBA (Европейска асоциация за производство на биогаз), ELSA (European Land и почвите Alliance (ELSA) ЕГ - европейски Почва Alliance), на търговско дружество за производство на биогаз ЕГ DT, OGUT (Австрийско дружество за околна среда и технологии), на OWAV (австрийски водите и управление на отпадъците Association) и на синдикалните баварски компост производителя.

Обединява ни с всички организации, които са насочени към децентрализирано производство на биогаз и компост, да се увеличи. Това е най-добрата форма на рециклиране ви дар. Изгарянето на органични отпадъци или централен процесор е за предпочитане пред дълги разстояния транспорт.

От март 2005 г., консорциумът на компост и биогаз Австрия с програмата за управление на част БИОГАЗ на инициативата е климата: активни заплащане. Благодарение предназначени помощта на министерството и провинции, нашите планирани дейности са изпълнени.