Austrian Energy Agency

Начало > Austrian Energy Agency

2012-01-27 15:33:00

Енергийното партньорство с България

Сътрудничеството с България в контекста на енергийно партньорство от името на BMLFUW започна през 2001 г. с проект "Развитие на енергийно партньорство с България."
Австрийската енергийна конференция

През 2004 г. проект "Енергийното партньорство между България" стимулира сътрудничеството и новите изисквания за създаване на дългосрочно сътрудничество. Най-важната част от самото начало са били "Osterreichische енергийна конференция в Пловдив".
Повечето от проектите или съоръжения са били осъществени в тази втора фаза в Слънчевата сектор.

В началото на фаза 3 съвпада с присъединяването на България към ЕС заедно на 01.01.2007. В сегашната фаза на проекта, акцент бе поставен върху енергийната ефективност в топлоснабдяването от усилва използването на слънчеви топлинни системи, котли на биомаса и комбинирано производство (комбинирано производство на топлинна и електроенергия) технологии. Може също да помисли за написването и икономически понятия, като договарящи система може да бъде изпълнена успешно.

Особено сътрудничество на местно ниво при определяне и прилагане на мерки на Ma? Да оптимизират използването на енергия в обществени сгради и модернизация на топлоснабдяването на общинските институции е във фокуса на работата.

контакт

Австрийската енергийна агенция - Австрийската енергийна агенция
Mariahilfer улица и 136
1150 Виена
Osterreich

Tel: +43 (0) 1-586 15 24-0
Факс: +43 (0) 1-586 15 24-340
Е-мейл: офис (в) energyagency.at

 
 


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo