Управление на отпадъци и рециклиране: 7 – 9.04.2020
Управление на отпадъци и рециклиране: 7 – 9.04.2020

Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа

2014-04-10 12:00:09

Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа


Тазгодишното издание на международния форум и изложения Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране), Енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & ВЕ), Smart Cities (интелигентни градове) и LiftBalkans (асансьори и ескалатори) приключи успешно. Със статистическите резултати можете да се запознаете от Общия преглед тук. Събитията утвърдиха своята роля като място за представяне на нови технологии и стартиране на бизнес партньорства. Те ще се проведат отново от 11-ти до 13-ти март 2015 г.

Австрия беше страна партньор на изявата, като за 5-та поредна година се реализира Австрийски павилион. Тя е изградила експортноориентирана екоиндустрия с годишен приход от 10,6 милиарда евро и осигурява 87 000 работни места. Източна Европа е един от приоритетните пазари и по-специално секторите управление на отпадъци и устойчива енергия.

Може ли България да заимства от този успешен икономически модел и да намери приложение на австрийските зелени технологии за справяне с екологичните и икономическите проблеми?

В продължение на повече от 30 години страната разработва иновации за ефективно и щадящо природата управление на отпадъци, подкрепен от обществото, стриктно законодателство и адекватни финансови инструменти.

Делът на ВЕИ като процент от общото потребление на енергия е традиционно по-висок в Австрия, отколкото в други страни от ЕС.  – вече той надмина 20%, а до 2020 г. страната има амбиции той да достигне до 85%.

Герхард Рейвегер, посланик на Република Австрия в България, споделя, че силното присъствие на австрийски компании показва, че България има потенциал, но също така той апелира за по-предвидима инвестиционна среда.

„Следващата година Австрия отново ще бъде официален партньор на форума и изложенията за Югоизточна Европа”, анонсира д-р Михаел Ангерер, търговски съветник в посолството на Република Австрия в България. „Планираме отново организиране на Австрийски павилион в рамките на събитието” – допълва той.

Представяме ви 17-те фирми, които участваха на Австрийския групов щанд. В предварително проучване 57% от тях потвърдиха своето желание да са част от него и през 2015 г., с 88% се увеличи техният брой в сравнение с 2013 г.

Установяване на нови контакти с местни фирми и общини бяха основните мотивите за участие.

Добри практики за производство на енергия от отпадъци, използването на ВЕИ в централизираното производство на енергия за отопление, системи за енергиен мениджмънт и за управление на околната среда, бяха акцентите в презентациите на австрийски експерти по време на паралелния форум.


Приятно четене,

Виа Експо

 

T  +359 32 512 900   Е office@viaexpo.com www.viaexpo.com
 
 

Австрийско посолство – Търговска секция

Търговският отдел на Австрийското посолство в София представлява Австрийската федерална икономическа камара в България. Той силно подкрепя и работи за непрекъснатото подобряване и разширяване на бизнес отношенията между България и Австрия.
От 2010 г. отделът активно допринася за австрийското участие в изложенията и форума за Югоизточна Европа.   www.advantageaustria.org/bg

 
ARTEC Machinery GmbH

Фирмата предлага технологии за рециклиране  - разработва и произвежда инсталации за преработка на отпадъчни филми, влакна и отпадъци в почвата, превръщайки ги в гранулат.  www.artec.at

 
AUWA Environmental Technology & Recycling


Търговска фирма, предлагаща балиращи преси, сортировъчни инсталации, шредери, преси за брикети, конвейери, опаковъчни машини и сепаратори.   www.auwa.at


Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH
 

Водещ производител в международен мащаб на биогаз инсталации. www.biogest-biogas.comContainer Trading WFW GmbH

Производството на дълготрайни модулни термокошчета за компост, изработени от 100% рециклирана пластмаса. www.ctwfw.com

 
EREMA Egineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H.

Специализира е в разработването и производството на системи за рециклиране на пластмаса и технологии за индустрията за преработка на пластмаси.  www.erema.at


Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH

Europlast произвежда широка гама от полиетиленови промишлени контейнери и палети, селскостопански контейнери за съхранение и кошчета за отпадъци от 10 л. до 1700 л. www.europlast.at

 
Global Hydro Energy GmbH

Динамично развиваща се фирма, която работи в световен мащаб в областта на хидроенергийните технологии.  www.hydro-energy.com

 
HERZ Energietechnik GmbH

Производител на фитинги, вентили за отоплителни и охладителни системи, на ефективни и щадящи околната среда системи за отопление.   www.herz.eu

 
HTW Formen und Fertigungstechnik GmbH

Производството на матрици за изработване на високачествени шприцформи, използвани за направата на различни видове капачки на винт.  www.htw-werkzeugbau.com

 
IFE Aufbereitungstechnik GmbH


Известна в световен мащаб като производител на машини и компоненти за индустрията за обработка на насипни материали. www.ife-bulk.com

 
Komptech GmbH

Доставчик на технологии за машини и системи за механично и механично-биологично третиране на твърди отпадъци и за обработване на биомасата като възобновяем източник на енергия.  www.komptech.com

 
Krickl Weighing Systems GmbH

KWS планира, разработва и произвежда системи за претегляне и идентификация на товари, монтирани на борда на транспортните средства.  www.kws-waage.at

 
Lindner-Recyclingtech GmbH

Основната дейност на фирмата е планиране, разработване, проектиране и производство на шредери за третиране на отпадъци за получаване на топлинна енергия, цялостни системи за алтернативни горива (RDF), технология за контрол и модулни конвейерни системи. www.l-rt.com

 
Nahtec GmbH

Фирмата е специализирана в изграждането на зелени централи, които са захранват изцяло от възобновяеми енергийни източници. www.nahtec.at

 
Polytechnik Luft- Und Feuerungstechnik GmbH


Топлоцентрали на биомаса от 300 кВт – 30,000 кВт. Енергия и електричество от биомаса (от 200 kWel до 20.000 kWel). www.polytechnik.com

 
UNTHA shredding technology GmbH

Технологии за шредиране в областта на управлението на отпадъци, дървообработващата промишленост индустрията.  www.untha.com

 
Vecoplan Austria GmbH

Произвежда шредери, конвейери, дозиращи и сортиращи системи в собствени фабрики. www.vecoplan.at

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 7 – 9.04.2020" :
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: