Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа

Начало > Новини > • Пресинформация > Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа

Покажи Страниците
2014-04-10 12:00:09

Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа


Тазгодишното издание на международния форум и изложения Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране), Енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & ВЕ), Smart Cities (интелигентни градове) и LiftBalkans (асансьори и ескалатори) приключи успешно. Със статистическите резултати можете да се запознаете от Общия преглед тук. Събитията утвърдиха своята роля като място за представяне на нови технологии и стартиране на бизнес партньорства. Те ще се проведат отново от 11-ти до 13-ти март 2015 г.

Австрия беше страна партньор на изявата, като за 5-та поредна година се реализира Австрийски павилион. Тя е изградила експортноориентирана екоиндустрия с годишен приход от 10,6 милиарда евро и осигурява 87 000 работни места. Източна Европа е един от приоритетните пазари и по-специално секторите управление на отпадъци и устойчива енергия.

Може ли България да заимства от този успешен икономически модел и да намери приложение на австрийските зелени технологии за справяне с екологичните и икономическите проблеми?

В продължение на повече от 30 години страната разработва иновации за ефективно и щадящо природата управление на отпадъци, подкрепен от обществото, стриктно законодателство и адекватни финансови инструменти.

Делът на ВЕИ като процент от общото потребление на енергия е традиционно по-висок в Австрия, отколкото в други страни от ЕС.  – вече той надмина 20%, а до 2020 г. страната има амбиции той да достигне до 85%.

Герхард Рейвегер, посланик на Република Австрия в България, споделя, че силното присъствие на австрийски компании показва, че България има потенциал, но също така той апелира за по-предвидима инвестиционна среда.

„Следващата година Австрия отново ще бъде официален партньор на форума и изложенията за Югоизточна Европа”, анонсира д-р Михаел Ангерер, търговски съветник в посолството на Република Австрия в България. „Планираме отново организиране на Австрийски павилион в рамките на събитието” – допълва той.

Представяме ви 17-те фирми, които участваха на Австрийския групов щанд. В предварително проучване 57% от тях потвърдиха своето желание да са част от него и през 2015 г., с 88% се увеличи техният брой в сравнение с 2013 г.

Установяване на нови контакти с местни фирми и общини бяха основните мотивите за участие.

Добри практики за производство на енергия от отпадъци, използването на ВЕИ в централизираното производство на енергия за отопление, системи за енергиен мениджмънт и за управление на околната среда, бяха акцентите в презентациите на австрийски експерти по време на паралелния форум.


Приятно четене,

Виа Експо

 

T  +359 32 512 900   Е office@viaexpo.com www.viaexpo.com
 
 

Австрийско посолство – Търговска секция

Търговският отдел на Австрийското посолство в София представлява Австрийската федерална икономическа камара в България. Той силно подкрепя и работи за непрекъснатото подобряване и разширяване на бизнес отношенията между България и Австрия.
От 2010 г. отделът активно допринася за австрийското участие в изложенията и форума за Югоизточна Европа.   www.advantageaustria.org/bg

 
ARTEC Machinery GmbH

Фирмата предлага технологии за рециклиране  - разработва и произвежда инсталации за преработка на отпадъчни филми, влакна и отпадъци в почвата, превръщайки ги в гранулат.  www.artec.at

 
AUWA Environmental Technology & Recycling


Търговска фирма, предлагаща балиращи преси, сортировъчни инсталации, шредери, преси за брикети, конвейери, опаковъчни машини и сепаратори.   www.auwa.at


Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH
 

Водещ производител в международен мащаб на биогаз инсталации. www.biogest-biogas.comContainer Trading WFW GmbH

Производството на дълготрайни модулни термокошчета за компост, изработени от 100% рециклирана пластмаса. www.ctwfw.com

 
EREMA Egineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H.

Специализира е в разработването и производството на системи за рециклиране на пластмаса и технологии за индустрията за преработка на пластмаси.  www.erema.at


Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH

Europlast произвежда широка гама от полиетиленови промишлени контейнери и палети, селскостопански контейнери за съхранение и кошчета за отпадъци от 10 л. до 1700 л. www.europlast.at

 
Global Hydro Energy GmbH

Динамично развиваща се фирма, която работи в световен мащаб в областта на хидроенергийните технологии.  www.hydro-energy.com

 
HERZ Energietechnik GmbH

Производител на фитинги, вентили за отоплителни и охладителни системи, на ефективни и щадящи околната среда системи за отопление.   www.herz.eu

 
HTW Formen und Fertigungstechnik GmbH

Производството на матрици за изработване на високачествени шприцформи, използвани за направата на различни видове капачки на винт.  www.htw-werkzeugbau.com

 
IFE Aufbereitungstechnik GmbH


Известна в световен мащаб като производител на машини и компоненти за индустрията за обработка на насипни материали. www.ife-bulk.com

 
Komptech GmbH

Доставчик на технологии за машини и системи за механично и механично-биологично третиране на твърди отпадъци и за обработване на биомасата като възобновяем източник на енергия.  www.komptech.com

 
Krickl Weighing Systems GmbH

KWS планира, разработва и произвежда системи за претегляне и идентификация на товари, монтирани на борда на транспортните средства.  www.kws-waage.at

 
Lindner-Recyclingtech GmbH

Основната дейност на фирмата е планиране, разработване, проектиране и производство на шредери за третиране на отпадъци за получаване на топлинна енергия, цялостни системи за алтернативни горива (RDF), технология за контрол и модулни конвейерни системи. www.l-rt.com

 
Nahtec GmbH

Фирмата е специализирана в изграждането на зелени централи, които са захранват изцяло от възобновяеми енергийни източници. www.nahtec.at

 
Polytechnik Luft- Und Feuerungstechnik GmbH


Топлоцентрали на биомаса от 300 кВт – 30,000 кВт. Енергия и електричество от биомаса (от 200 kWel до 20.000 kWel). www.polytechnik.com

 
UNTHA shredding technology GmbH

Технологии за шредиране в областта на управлението на отпадъци, дървообработващата промишленост индустрията.  www.untha.com

 
Vecoplan Austria GmbH

Произвежда шредери, конвейери, дозиращи и сортиращи системи в собствени фабрики. www.vecoplan.at

Международна конференция за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа
Конференцията Save the Planet отразява новостите в сектора. Целта на нейното провеждане е да представи добри практики и реализирани проекти, да срещне представителите на бизнеса и общините с международни експерти.
Начална дата на събитието:Сряда Март 28, 10:00
Крайна дата :Сряда Март 28, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
65 EUR
 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2017:

Под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

 

Официални медийни партньори:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:


ВИП компании:


ViaExpo