Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Бъди активенОснована през 2011 като регионална организация BG Бъди активен започва да работи в посока подобряване условията за масов спорт в България, както и за повишаване осведомеността за ползите от физическата активност и последствията, които води липсата й.  Обездвижването е четвъртият водещ рисков фактор причиняващ смъртност в целия свят. Освен това липсата на физическа активност е причина за появата на много заболявания като диабет тип 2, високо кръвно налягане, някои видове рак, затлъстяване и други. Според последните резултати на Евробарометър (2014) България е държавата с най-високия процент неактивни хора (78%).

Нашата мисия е да насочим вниманието, да повишим осведомеността и мотивацията на българина да увеличи нивото на физическата си активност, като по този начин подобри здравето и благосъстоянието си.

Главните приоритети на нашата организация са:

  • Да популяризираме ползите от всекидневната физическа активност, като начин за поддържане на добро физическо и ментално здраве сред българските граждани;
  • Да дадем шанс на младите хора да усвоят необходими житейски умения, които да подобрят шансовете им за намиране на работа, чрез включването им в организирането на спортни събития с несъстезателен характер в полза на обществото;
  • Да популяризираме социалните ползи от масовия спорт и физическата активност сред държавните служители и институции;
  • Да разкриваме възможности за развитие на устойчива и иновативна среда за масов спорт и физическа активност и да помагаме на тези, които ги осигуряват;
  • Да привнасяме доказани и работещи европейски практики, които да отговарят на българската действителност и потребност, за да развиваме културата на движението и масовия спорт.Уебсайт: http://www.bgbeactive.org/


Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: