Изложение интелигентни градове 27 – 29.03.2018
Изложение интелигентни градове 27 – 29.03.2018

Баит

2016-01-11 09:32:49


 

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България.  Към момента в БАИТ пряко членуват 100 компании, за които работят 11 600 ИКТ специалисти и генерират 3.4 млрд. лв. годишен оборот. Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги,  IoT,  Game разработчици и др. През 2015 г. БАИТ отбеляза 20 години от основаването си. Асоциациацията  отбеляза годишнината си със специално юбилейно издание – „20 години БАИТ“ - вълнуващ разказ за развитието на българската ИКТ индустрия през погледа на досегашните девет председатели на Управителния съвет.

БАИТ е член на DIGITALEUROPE – най-влиятелна европейска ИТ асоциация, която представлява дигиталната индустрия в Европа. БАИТ, като член на DIGITALEUROPE, участва във формирането и провеждането на европейските ИКТ политики. От 2014 г. БАИТ участва в  Борда на DIGITALEUROPE  и със свой представител.

БАИТ работи активно за въвеждането на системите за електронно управление чрез предоставяне на експертиза на ДА и защитава интересите на членовете си в тази област.

БАИТ  води диалог с правителството  по реализирането на стратегически задачи като: въвеждане на ИКТ в образованието от първи клас, промяна на учебните програми в университетите като се отчетат нуждите на ИКТ бизнеса, увеличаване на приема на студенти за ИКТ специалностите, улесняване на процедурата за наемна на специалисти от трети страни извън ЕС с т.н. „сини карти“.
БАИТ работи за прозрачна и конкурентоспособна бизнес среда , като следи за спазването на Закона за обществени поръчки По този начин защитава интересите на своите членове пред различните институции.
БАИТ е партньор и организатор на множество събития, популяризиращи ИКТ сектора.

„ Наградите на БАИТ“ - БАИТ връчва най-престижните награди в бранша за принос в развитие на информационните и комуникационни технологии, известни като ИКТ Оскарите. Изданията на конкурса на „Наградите на БАИТ“  през последните 4 години се проведоха под патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев, като пълна информация за предишните издания и за победителите в отделните категории по години може да се види тук.

Всички издания на „Наградите на БАИТ“ целят да отличат постиженията в ИКТ сектора през текущата година, в 12 различни категории. С този свой проект БАИТ иска да се отдаде дължимото на всички личности, институции и компании, които със своя професионализъм, иновативност и активна гражданска позиция са дали своя принос през годината  за развитието на информационните и комуникационни технологии, да популяризира добрите практики, проекти и постижения в  сектора и да покаже, че българските ИКТ компании разработват и предлагат продукти и услуги на световно ниво.

„Наградите на БАИТ 2016“ е шестото последователно издание на конкурса. Кандидатстването ще бъде отворено до 24.00 ч. на 16 януари 2017 г. включително на http://bait-awards.bg/pages/Registration/.
 
БАИТ създаде Национален офис за технологичен трансфер в областта на  ИКТ, за да  улесни процеса на трансфер на технологии между  иновативни  ИКТ компании, разработчици и изследователи с  потребителите на иновации  и технологии в практиката във всички сфери на икономиката, чрез насърчаване на комуникацията между  тях. Към  ОТТ ИКТ на БАИТ е създаден и виртуален офис за технологичен трансфер - портал, чрез който ОТТ-ИКТ предоставя възможност за достъп до база данни, с български и международни организации и партньори, разработчици и ползватели на иновации, както и информация относно предоставяните или търсени от тях услуги, продукти, разработки, финансиране.
 


http://www.bait.bg/

 

Под патронажа на:

С партньорството на:

 

Официален медиен партньор:

 

ВИП компании: