ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Баит


 

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България.  Към момента в БАИТ пряко членуват 100 компании, за които работят 16200 ИКТ специалисти и генерират 3.68 млрд. лв. годишен оборот или 4% от БВП на страната. Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги,  IoT,  Game разработчици и др.
БАИТ е член на DIGITALEUROPE – най-влиятелната европейска ИТ асоциация, която представлява дигиталната индустрия в Европа.БАИТ участва в  борда на DIGITALEUROPE  със свой представител.

БАИТ работи активно за въвеждането на системите за електронно управление.
БАИТ  води диалог с правителството  за въвеждане на ИКТ в образованието от първи клас, промяна на учебните програми в университетите като се отчетат нуждите на ИКТ бизнеса, увеличаване на приема на студенти за ИКТ специалностите.
БАИТ работи активно с правителството за улесняване на процедурата за наемна на висококвалифицирани специалисти от трети страни извън ЕС с т.н. „сини карти“.
БАИТ работи за прозрачна и конкурентоспособна бизнес среда, като следи за спазването на Закона за обществени поръчки. По този начин защитава интересите на своите членове пред различните институции.

БАИТ е партньор и организатор на множество събития, популяризиращи ИКТ сектора.

„Наградите на БАИТ“ - БАИТ връчва най-престижните награди в бранша за принос в развитие на информационните и комуникационни технологии, известни като ИКТ Оскарите. Изданията на конкурса на „Наградите на БАИТ“ се провеждат под патронажа на Президента на Република България.

Всички издания на „Наградите на БАИТ“ целят да отличат постиженията в ИКТ сектора през текущата година. С този свой проект БАИТ иска да се отдаде дължимото на всички личности, институции и компании, които със своя професионализъм, иновативност и активна гражданска позиция са дали своя принос през годината  за развитието на информационните и комуникационни технологии, да популяризира добрите практики, проекти и постижения в  сектора и да покаже, че българските ИКТ компании разработват и предлагат продукти и услуги на световно ниво.

„Наградите на БАИТ 2017“ е седмото последователно издание на конкурса. Провежда се под патронажа на Президента на Република България Румен Радев и под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС. Кандидатстването ще бъде отворено до 24.00 ч. на 15 януари 2018 г. включително на http://bait-awards.bg/pages/Registration/.
 
БАИТ създаде Национален офис за технологичен трансфер в областта на  ИКТ, за да  улесни процеса на трансфер на технологии между  иновативни  ИКТ компании, разработчици и изследователи с  потребителите на иновации  и технологии в практиката във всички сфери на икономиката, чрез насърчаване на комуникацията между  тях.
eSkills For Future – с инициативата БАИТ работи активно за младите хора и привличането им за кариерно развитие в ИКТ сектора.
На платформата може да бъде намерена актуална информация за ИТ обучения и събития в България. Каталогът с ИТ курсове на eSkills For Future към момента включва близо 40 обучителни инициативи – безплатни и платени, присъствени и дистанционни, които се провеждат в различни градове в страната.

http://www.bait.bg/