Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

БАИТ подпомага развитието на електронното управление и Индустрия 4.0, подготовката на кадри
Интервю с г-жа Весела Калъчева, член на УС и Изпълнителен директор на БАИТ по повод сътрудничеството между Асоциацията и seeSUSTAINtec 2020

Г-жо Калъчева, сътрудничеството между БАИТ и Smart Cities (част от новия бранд seeSUSTAINtec) датира почти от основаването на инициативата.  Как оценявате изложението и неговата паралелна конферентна част?

За нашите членове Smart Cities е бизнес платформа за дигитални и интелигентни решения, място за популяризиране на иновации и знания, за взаимодействие между водещи производители с клиенти и дистрибутори, представители на общини. Предвид, че членовете ни идват от всички сегменти на ИКТ индустрията, считам, че тя е полезен канал в маркетинговите им комуникации.

Моля да представите накратко основните приоритети и дейности на БАИТ.

Създадена през 1995 г. с цел на защитава браншовите интереси на своите членове, БАИТ работи по теми, важни за тях и за ИКТ индустрията като цяло. Към момента, ето някой от основните приоритети - подготовката на кадри за индустрията, електронното управление и Индустрия 4.0.

Въпросът с недостига на кадри за ИКТ индустрията се опитваме да решаваме в партньорство с Министерство на образованието и науката. Активно участваме чрез експерти в разработването на национални програми, а нашите компании се включват в тяхната реализация. Такива инициатива са:

 • НП „Обучение за ИТ кариера“

Тече трета година от старта на програмата. Тя е предназначена за ученици, извън специализираните училища, като математически гимназии и професионални училища, с профил ИКТ. Идеята на тази програма е да се събуди интереса към информационните технологии сред по-широк кръг ученици, които да насочат професионалното си развитие в тази посока. 5 центъра в страната предлагат модулно обучение на тези ученици – София, Бургас, Пловдив, Русе и Правец. През учебната 2019-2020 г. в трите години на обучение има 1040 курсиста. Първият випуск по програмата „Обучение за ИТ кариера“ следва да завърши през 2020 г.

Тук ИТ бизнесът се включи в разработването на учебниците, които към момента са 12, предоставяне на преподаватели и осигуряване на стажове. Програмата се реализира в партньорство с другите сродни организации, като водещи по нея са колегите от БАСКОМ.

 • НП „ИТ бизнесът преподава“

В началото на учебната 2019-2020 г. стартира нова Национална програма „ИТ бизнесът преподава“ с бюджет 1 000 000 лв.

Тя има за цел да повиши квалификацията на учителите, преподаващи по STEM дисциплини, да бъдат в крак с новостите в нашата индустрия. ИКТ индустрията има възможност да се включи и да допринесе за подобряване на образователната система.

Програмата стана факт благодарение на усилията и целенасочената работа на БАИТ и нейния  председател Огнян Траянов, който е представител на БАИТ в Консултативния съвет към министъра на образованието и науката. Реализира се и с подкрепата на сродните организации.

 • Инициатива „Ученици без (г)раници“

Това е най-новият проект, по който започва да работи БАИТ и ще търси партньорството на МОН. Инициативата „Ученици без раници“ е насочена към ученици, учители, родители и директори. Има за цел да доведе до олекотяване на ученическите раници чрез информационна кампания за популяризиране на дигиталните ресурси, които учениците могат да използват свободно, за да се подготвят по предметите в училище.

Електронното управление- във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление БАИТ излезе с отворено писмо, с което обърна внимание на онези текстове в него, които будят безпокойството на бизнеса.

Индустрия 4.0- БАИТ инициира диалог с държавните институции за Индустрия 4.0. В него експертите на БАИТ обръщат внимание за липсата на напредък в тази посока и последствията, които се очертават за българската икономика и бизнес. Те активно се включват в обсъжданото на Стратегия за Индустрия 4.0 и дават своите препоръки.

Какъв е пазарният дял на фирмите, членуващи в БАИТ?

В БАИТ пряко членуват 104 компании, за които работят 16 600 ИКТ специалисти и генерират 4.35 млрд. лв. годишен оборот или 4% от БВП на страната. Компаниите покриват целия ИКТ спектър – софтуер, хардуер, телекомуникации, системна интеграция, финтех и интернет на нещата. БАИТ е член на европейската ИТ асоциация Digital Europe.

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: