Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система

БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система

Интервю с д-р Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД

Г-жо Ангелова, БалБок Инженеринг предлага услуги за третиране и събиране на опасни отпадъци. Според нашето законодателство кои отпадъци се определят като такива?


Според националното ни законодателство „опасни отпадъци“ са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства и са опасни както за хората, така и за околната среда – например са токсични, запалими, корозивни, дразнещи, инфекциозни, канцерогенни и др. Всички те са обект на дейността на дружеството. БалБок Инженеринг АД е водеща компания в областта на опазването на околната среда и управлението на отпадъци с 25-годишна история. Дейността ни е свързана както с управление на отпадъци, консултации и обучение, така и с научно-изследователска работа и управление на проекти.

Кои са вашите решения и за кои индустрии са подходящи?

БалБок Инженеринг предлага комплексни услуги в управлението на отпадъци и опазването на околната среда за индустриални предприятия, държавата и общините. Обезвреждаме и оползотворяваме производствени и опасни отпадъци, а също така много успешно събираме и опасни отпадъци от домакинствата.

Как се развива системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата и има ли възможност гражданите да се възползват от нея целогодишно?

Системата за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата е една наистина успешна система. Със Столична община работим вече четири години, продължаваме и през следващите две. От 2014 г. организираме мобилни пунктове и в много общини на страната. Столичани се възползват от системата целогодишно – имат възможност да предават своите опасни отпадъци както на мобилен пункт по предварително утвърден график, така и след заявка за посещение на адрес. Другите общини засега предпочитат няколкодневни кампании - два или три пъти в годината.

Какви цели си поставяте с участието си в Sаve the Planet 2016 и какво ще представите?

Основният акцент в представянето на БалБок Инженеринг АД на изложението през 2016 г. е свързан с реализирането на Проект „Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“. Проектът се изпълнява в период от 10 месеца и като резултат ще бъдат създадени: централна химична лаборатория в Стара Загора, оборудвана за качествени и количествени анализи на проби от отпадъци; мобилна лаборатория, оборудвана за вземане на проби и анализи на място; наръчник за идентифициране на отпадъци и информационна система.

Имаме амбицията да покажем и представим оборудваната Мобилната лаборатория и информационната система, която ще улесни проследяването на извършваните от нас дейности с отпадъци, както и  достъпа на клиентите до нашите услуги.

Моля да ни запознаете накратко със споменатия и наскоро стартирал проект “Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България”. Какви резултати очаквате?

Еко-иновативната система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България обхваща въвеждане на място на технологии и процеси за управление на замърсяването от исторически складирани, лошо управлявани, изоставени или незаконно изхвърлени отпадъци, които също така могат да бъдат и опасни.

Разработването и прилагането на системата гарантира по-устойчиви решения, предоставяне на нова услуга по управление на отпадъците с неизвестен състав и произход в страната и засилване на пазарната позиция и конкурентоспособност на БалБок Инженеринг АД.

Проект „Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“ се осъществява с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област BG 10 „Иновации в зелената индустрия“. Програмен оператор е държавната агенция Иновация Норвегия към норвежкото министерство на търговията, промишлеността и рибарството. Мотото на Програмата е „Добре за бизнеса – добре за околната среда“.

 

 

 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: