Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система

2016-01-14 10:37:43

БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система

Интервю с д-р Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД

Г-жо Ангелова, БалБок Инженеринг предлага услуги за третиране и събиране на опасни отпадъци. Според нашето законодателство кои отпадъци се определят като такива?


Според националното ни законодателство „опасни отпадъци“ са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства и са опасни както за хората, така и за околната среда – например са токсични, запалими, корозивни, дразнещи, инфекциозни, канцерогенни и др. Всички те са обект на дейността на дружеството. БалБок Инженеринг АД е водеща компания в областта на опазването на околната среда и управлението на отпадъци с 25-годишна история. Дейността ни е свързана както с управление на отпадъци, консултации и обучение, така и с научно-изследователска работа и управление на проекти.

Кои са вашите решения и за кои индустрии са подходящи?

БалБок Инженеринг предлага комплексни услуги в управлението на отпадъци и опазването на околната среда за индустриални предприятия, държавата и общините. Обезвреждаме и оползотворяваме производствени и опасни отпадъци, а също така много успешно събираме и опасни отпадъци от домакинствата.

Как се развива системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата и има ли възможност гражданите да се възползват от нея целогодишно?

Системата за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата е една наистина успешна система. Със Столична община работим вече четири години, продължаваме и през следващите две. От 2014 г. организираме мобилни пунктове и в много общини на страната. Столичани се възползват от системата целогодишно – имат възможност да предават своите опасни отпадъци както на мобилен пункт по предварително утвърден график, така и след заявка за посещение на адрес. Другите общини засега предпочитат няколкодневни кампании - два или три пъти в годината.

Какви цели си поставяте с участието си в Sаve the Planet 2016 и какво ще представите?

Основният акцент в представянето на БалБок Инженеринг АД на изложението през 2016 г. е свързан с реализирането на Проект „Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“. Проектът се изпълнява в период от 10 месеца и като резултат ще бъдат създадени: централна химична лаборатория в Стара Загора, оборудвана за качествени и количествени анализи на проби от отпадъци; мобилна лаборатория, оборудвана за вземане на проби и анализи на място; наръчник за идентифициране на отпадъци и информационна система.

Имаме амбицията да покажем и представим оборудваната Мобилната лаборатория и информационната система, която ще улесни проследяването на извършваните от нас дейности с отпадъци, както и  достъпа на клиентите до нашите услуги.

Моля да ни запознаете накратко със споменатия и наскоро стартирал проект “Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България”. Какви резултати очаквате?

Еко-иновативната система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България обхваща въвеждане на място на технологии и процеси за управление на замърсяването от исторически складирани, лошо управлявани, изоставени или незаконно изхвърлени отпадъци, които също така могат да бъдат и опасни.

Разработването и прилагането на системата гарантира по-устойчиви решения, предоставяне на нова услуга по управление на отпадъците с неизвестен състав и произход в страната и засилване на пазарната позиция и конкурентоспособност на БалБок Инженеринг АД.

Проект „Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“ се осъществява с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област BG 10 „Иновации в зелената индустрия“. Програмен оператор е държавната агенция Иновация Норвегия към норвежкото министерство на търговията, промишлеността и рибарството. Мотото на Програмата е „Добре за бизнеса – добре за околната среда“.

 

 

 

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Силно австрийско участие на ‘Save the Planet’ 2014
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Отпадъците - ресурсът на бъдещето: Отстъпки за ранна регистрация в Save the Planet
 • Рисайклинг България ще представи технологии за компостиране, сепариране и балиране на Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • Проблеми с отпадъците - Фр. Нойбахер, Австрия
 • С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: