Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020
Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020

Баварски клъстер за информационни и комуникационни технологии

2018-10-15 08:11:32За контакти:
https://www.bicc-net.de/en/

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020" :