Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

Баварски клъстер за информационни и комуникационни технологии

2018-10-15 08:11:32За контакти:
https://www.bicc-net.de/en/

Още от секцията "Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019" :