Енергийна ефективност и ВЕИ: 7 – 9.04.2020
Енергийна ефективност и ВЕИ: 7 – 9.04.2020

Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша

2013-01-30 15:00:38

Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша


Глобалният пазар на автономни фотоволтаични системи ще достигне 50 GW до 2020 г. според проучване на американската консултантска компания McKinsey & Company.

Те са отлична алтернатива за производство на електроенергия в труднодостъпни места. Характерни за тях са кратките процедури за одобрение, лесната интеграция в сградата и липса на инвестиции в електроразпределителната и електропреносна мрежа.

В съответствие с последните тенденции автономните фотоволтаични системи ще бъдат във фокуса на Изложбата и конгреса за възобновяема енергия и енергийна ефективност и SEE Solar – изложба за соларни технологии за Югоизточна Европа.

Ще ви запознаем отблизо с дейността на Филкаб АД и Мотто Инженеринг ЕООД, изложители на тазгодишното издание на събитието. Експерти от двете компании ще споделят в интервюта своето мнение за текущото състояние и бъдещите посоки на развитие на фотоволтаиката в България.

Приятно четене!

Изложба    Конгрес    Брошура    Абонамент за електронен бюлетин

T  032 512 905  E  tanya@viaexpo.com     W  www.viaexpo.com

.........................................................................................................................................................................

ФИЛКАБ АД

Г-жо Пеева, моля да представите вашите продукти и услуги.


В последните няколко години ФИЛКАБ АД успешно развива своята дейност в областта на ВЕИ и натрупа богат опит. Предпоставки за доброто позициониране на фирмата в този сектор са предлагането на комплексно обслужване и изграждане до ключ на фотоволтаични централи и системи. ФИЛКАБ АД предлага на своите клиенти, както комплексни доставки на всички компоненти и материали по системите, така и спомагателни дейности - проучване, анализ, оценка и оптимизиране:

● фотоволтаични модули, инвертори и инверторни станции,носещи конструкции ●  комплектни разпределителни уредби и станции  ●  контролери и зарядни устройства, акумулаторни клетки и батерии ● електрически табла, кабели ниско, средно и високо напрежение  ● кабелни аксесоари, мониторингови системи ● метеорологични станции, инструменти и измервателна техника

Кои от тях намират най-голямо приложение и с какво се отличават?

Опитът и „ноу-хау“-то, придобити през годините, са най-ценното, което компанията притежава и може да предостави на своите клиенти. Това ни помага да предлагаме оптимални решения за всеки обект. Инвестициите във фотоволтаичните системи са дългосрочни и за да гарантира очакваната производителност и възвръщаемост, надеждност и предвидимост, ФИЛКАБ АД използва само висококачествени продукти.

Моля да споделите за ваши наскоро реализирани проекти и бъдещи планове.

През 2012 година реализирахме като главен изпълнител проекти в областта на фотоволтаичните инсталации в България с мощност 20MW, а като подизпълнител и доставчик участвахме в над 80 мегавата PV проекти. Плановете за 2013 включват изпълнение на големи проекти във ВЕИ сектора в Румъния и Гърция.

Имате ли интерес да разширите своя пазар в съседните на България страни?

Да, ние предлагаме пълен инженеринг, изграждане и поддръжка на фотоволтаични паркове в Румъния, Сърбия, Полша, Македония и Турция.

Какво ще представите на изложението и какви са вашите очаквания от участието?

Надяваме се да осъществим контакти с нови клиенти и компании, инсталиращи PV системи.  Ще предложим решения за фотоволтаични системи върху покриви на индустриални и жилищни сгради, включително системи с преобладаваща собствена консумация, системи за автономно захранване, фотоволтаични модули Hanwha Q.Cells GmbH, Соларни инвертори SMA Solar Technology AG.

С какви посетители бихте желали да осъществите контакти?

Професионалисти от ВЕИ сектора, бъдещи клиенти или партньори, включително компании с интерес към инвестиции в собствени PV системи за намаляване на енергийното потребление на предприятието.

Наблюдавате ли положителни тенденции в сектора, въпреки възникналите трудности, породени от новите законодателни промени?

Преминаване от субсидиран в реален пазарен модел, възможност за консолидиране и окрупняване на компаниите, извършващи търговия и услуги във ВЕИ сектора.

Какви са вашите прогнози за развитието на пазара?

Ще се изграждат предимно покривни фотоволтаични инсталации върху индустриални сгради и халета, както и когенерационни инсталации, например - работещи на биомаса.

www.filkab.com

......................................................................................................................................................................... МОТТО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Г-жо Пейчева, моля да прeдставите вашите продукти и услуги.


Мотто Инженеринг ЕООД е иновативна компания, специализирана в проектирането, доставката и изграждането на системи за производство на енергия от ВЕИ. Предлагаме на нашите клиенти индивидуални консултации и решения за изграждане на фотоволтаични и хибридни системи, както за домашно ползване, така и за внедряването им в индустрията. При реализацията на проектите залагаме на най-съвременните технологии за съхранение на енергия и за енергиен мениджмънт.

Кои от тях намират най-голямо приложение и с какво се отличават?

Цялостните инженерингови решения, които компанията предлага в съответствие с  индивидуалните потребности на клиента. Всеки един проект подлежи на обстойно предпроектно проучване, което е солидна база за технологично издържан краен продукт и продукт, отговарящ на изискванията на клиента.

Моля да споделите за ваши наскоро реализирани проекти и бъдещи планове.

През второто полугодие на 2012 г. Мотто Инженеринг реализира или е в процес на реализация на 5 наземни фотоволтаични централи с мощности от 70 до 80 kWp, една покривна фотоволтаична система с мощност 20 kWp. Отбелязваме и ръст на автономните (за собствено ползване) фотоволтаични и хибридни системи, като по-значителни проекти можем да отбележим една автономна фотоволтаична система с мощност 7,7 kWp и една хибридна автономна система с комбинация от фотоволтаик и ветрогенератор с мощност 5 kWp.

Имате ли интерес да разширите своя пазар в съседните на България страни?

Да, бихме искали да разширим пазара си на територията на Сърбия и Румъния и вече правим постъпления в тази насока.

Какво ще представите на изложението и какви са вашите очаквания от участието?

Ще представим възможностите на автономните фотоволтаични и хибридни системи, нови системи за енергиен мениджмънт и съхранение на енергия. Очакваме да задълбочим или да поставим началото на нови партньорства.

С какви посетители бихте желали  да осъществите контакти?

Представители на индустрията и с крайни потребители с интерес в изграждането на системи за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено ползване.

Наблюдавате ли положителни тенденции в сектора, въпреки възникналите трудности, породени от новите законодателни промени?

Положителни тенденции се наблюдават предимно при изграждането на покривни системи с различни мощности, които са и идеалното приложение на фотоволтаичните системи – близо до потребителя, неизискващи инвестиции в електроразпределителната и електропреносната мрежа.

Какви са вашите прогнози за развитието на пазара?

В следващите години интересът към възобновяемите източници няма да е породен от законодателните стимули, както беше в първите години на възникването на бранша, а ще бъде подтикнат от насърчаването на общественото екологично съзнание и от непрекъснатото повишаване на цените на електроенергията и на фосилните горива.

www.motto-engineering.eu

.........................................................................................................................................................................

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 7 – 9.04.2020" :
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор:

  ВИП компания: