Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша

Начало > Събития > Енергийна ефективност и ВЕИ > Новини > Пресинформация > Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша

Покажи Страниците
2013-01-30 15:00:38

Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша


Глобалният пазар на автономни фотоволтаични системи ще достигне 50 GW до 2020 г. според проучване на американската консултантска компания McKinsey & Company.

Те са отлична алтернатива за производство на електроенергия в труднодостъпни места. Характерни за тях са кратките процедури за одобрение, лесната интеграция в сградата и липса на инвестиции в електроразпределителната и електропреносна мрежа.

В съответствие с последните тенденции автономните фотоволтаични системи ще бъдат във фокуса на Изложбата и конгреса за възобновяема енергия и енергийна ефективност и SEE Solar – изложба за соларни технологии за Югоизточна Европа.

Ще ви запознаем отблизо с дейността на Филкаб АД и Мотто Инженеринг ЕООД, изложители на тазгодишното издание на събитието. Експерти от двете компании ще споделят в интервюта своето мнение за текущото състояние и бъдещите посоки на развитие на фотоволтаиката в България.

Приятно четене!

Изложба    Конгрес    Брошура    Абонамент за електронен бюлетин

T  032 512 905  E  tanya@viaexpo.com     W  www.viaexpo.com

.........................................................................................................................................................................

ФИЛКАБ АД

Г-жо Пеева, моля да представите вашите продукти и услуги.


В последните няколко години ФИЛКАБ АД успешно развива своята дейност в областта на ВЕИ и натрупа богат опит. Предпоставки за доброто позициониране на фирмата в този сектор са предлагането на комплексно обслужване и изграждане до ключ на фотоволтаични централи и системи. ФИЛКАБ АД предлага на своите клиенти, както комплексни доставки на всички компоненти и материали по системите, така и спомагателни дейности - проучване, анализ, оценка и оптимизиране:

● фотоволтаични модули, инвертори и инверторни станции,носещи конструкции ●  комплектни разпределителни уредби и станции  ●  контролери и зарядни устройства, акумулаторни клетки и батерии ● електрически табла, кабели ниско, средно и високо напрежение  ● кабелни аксесоари, мониторингови системи ● метеорологични станции, инструменти и измервателна техника

Кои от тях намират най-голямо приложение и с какво се отличават?

Опитът и „ноу-хау“-то, придобити през годините, са най-ценното, което компанията притежава и може да предостави на своите клиенти. Това ни помага да предлагаме оптимални решения за всеки обект. Инвестициите във фотоволтаичните системи са дългосрочни и за да гарантира очакваната производителност и възвръщаемост, надеждност и предвидимост, ФИЛКАБ АД използва само висококачествени продукти.

Моля да споделите за ваши наскоро реализирани проекти и бъдещи планове.

През 2012 година реализирахме като главен изпълнител проекти в областта на фотоволтаичните инсталации в България с мощност 20MW, а като подизпълнител и доставчик участвахме в над 80 мегавата PV проекти. Плановете за 2013 включват изпълнение на големи проекти във ВЕИ сектора в Румъния и Гърция.

Имате ли интерес да разширите своя пазар в съседните на България страни?

Да, ние предлагаме пълен инженеринг, изграждане и поддръжка на фотоволтаични паркове в Румъния, Сърбия, Полша, Македония и Турция.

Какво ще представите на изложението и какви са вашите очаквания от участието?

Надяваме се да осъществим контакти с нови клиенти и компании, инсталиращи PV системи.  Ще предложим решения за фотоволтаични системи върху покриви на индустриални и жилищни сгради, включително системи с преобладаваща собствена консумация, системи за автономно захранване, фотоволтаични модули Hanwha Q.Cells GmbH, Соларни инвертори SMA Solar Technology AG.

С какви посетители бихте желали да осъществите контакти?

Професионалисти от ВЕИ сектора, бъдещи клиенти или партньори, включително компании с интерес към инвестиции в собствени PV системи за намаляване на енергийното потребление на предприятието.

Наблюдавате ли положителни тенденции в сектора, въпреки възникналите трудности, породени от новите законодателни промени?

Преминаване от субсидиран в реален пазарен модел, възможност за консолидиране и окрупняване на компаниите, извършващи търговия и услуги във ВЕИ сектора.

Какви са вашите прогнози за развитието на пазара?

Ще се изграждат предимно покривни фотоволтаични инсталации върху индустриални сгради и халета, както и когенерационни инсталации, например - работещи на биомаса.

www.filkab.com

......................................................................................................................................................................... МОТТО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Г-жо Пейчева, моля да прeдставите вашите продукти и услуги.


Мотто Инженеринг ЕООД е иновативна компания, специализирана в проектирането, доставката и изграждането на системи за производство на енергия от ВЕИ. Предлагаме на нашите клиенти индивидуални консултации и решения за изграждане на фотоволтаични и хибридни системи, както за домашно ползване, така и за внедряването им в индустрията. При реализацията на проектите залагаме на най-съвременните технологии за съхранение на енергия и за енергиен мениджмънт.

Кои от тях намират най-голямо приложение и с какво се отличават?

Цялостните инженерингови решения, които компанията предлага в съответствие с  индивидуалните потребности на клиента. Всеки един проект подлежи на обстойно предпроектно проучване, което е солидна база за технологично издържан краен продукт и продукт, отговарящ на изискванията на клиента.

Моля да споделите за ваши наскоро реализирани проекти и бъдещи планове.

През второто полугодие на 2012 г. Мотто Инженеринг реализира или е в процес на реализация на 5 наземни фотоволтаични централи с мощности от 70 до 80 kWp, една покривна фотоволтаична система с мощност 20 kWp. Отбелязваме и ръст на автономните (за собствено ползване) фотоволтаични и хибридни системи, като по-значителни проекти можем да отбележим една автономна фотоволтаична система с мощност 7,7 kWp и една хибридна автономна система с комбинация от фотоволтаик и ветрогенератор с мощност 5 kWp.

Имате ли интерес да разширите своя пазар в съседните на България страни?

Да, бихме искали да разширим пазара си на територията на Сърбия и Румъния и вече правим постъпления в тази насока.

Какво ще представите на изложението и какви са вашите очаквания от участието?

Ще представим възможностите на автономните фотоволтаични и хибридни системи, нови системи за енергиен мениджмънт и съхранение на енергия. Очакваме да задълбочим или да поставим началото на нови партньорства.

С какви посетители бихте желали  да осъществите контакти?

Представители на индустрията и с крайни потребители с интерес в изграждането на системи за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено ползване.

Наблюдавате ли положителни тенденции в сектора, въпреки възникналите трудности, породени от новите законодателни промени?

Положителни тенденции се наблюдават предимно при изграждането на покривни системи с различни мощности, които са и идеалното приложение на фотоволтаичните системи – близо до потребителя, неизискващи инвестиции в електроразпределителната и електропреносната мрежа.

Какви са вашите прогнози за развитието на пазара?

В следващите години интересът към възобновяемите източници няма да е породен от законодателните стимули, както беше в първите години на възникването на бранша, а ще бъде подтикнат от насърчаването на общественото екологично съзнание и от непрекъснатото повишаване на цените на електроенергията и на фосилните горива.

www.motto-engineering.eu

.........................................................................................................................................................................

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo