Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018
Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018

Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша

2013-01-30 15:00:38

Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша


Глобалният пазар на автономни фотоволтаични системи ще достигне 50 GW до 2020 г. според проучване на американската консултантска компания McKinsey & Company.

Те са отлична алтернатива за производство на електроенергия в труднодостъпни места. Характерни за тях са кратките процедури за одобрение, лесната интеграция в сградата и липса на инвестиции в електроразпределителната и електропреносна мрежа.

В съответствие с последните тенденции автономните фотоволтаични системи ще бъдат във фокуса на Изложбата и конгреса за възобновяема енергия и енергийна ефективност и SEE Solar – изложба за соларни технологии за Югоизточна Европа.

Ще ви запознаем отблизо с дейността на Филкаб АД и Мотто Инженеринг ЕООД, изложители на тазгодишното издание на събитието. Експерти от двете компании ще споделят в интервюта своето мнение за текущото състояние и бъдещите посоки на развитие на фотоволтаиката в България.

Приятно четене!

Изложба    Конгрес    Брошура    Абонамент за електронен бюлетин

T  032 512 905  E  tanya@viaexpo.com     W  www.viaexpo.com

.........................................................................................................................................................................

ФИЛКАБ АД

Г-жо Пеева, моля да представите вашите продукти и услуги.


В последните няколко години ФИЛКАБ АД успешно развива своята дейност в областта на ВЕИ и натрупа богат опит. Предпоставки за доброто позициониране на фирмата в този сектор са предлагането на комплексно обслужване и изграждане до ключ на фотоволтаични централи и системи. ФИЛКАБ АД предлага на своите клиенти, както комплексни доставки на всички компоненти и материали по системите, така и спомагателни дейности - проучване, анализ, оценка и оптимизиране:

● фотоволтаични модули, инвертори и инверторни станции,носещи конструкции ●  комплектни разпределителни уредби и станции  ●  контролери и зарядни устройства, акумулаторни клетки и батерии ● електрически табла, кабели ниско, средно и високо напрежение  ● кабелни аксесоари, мониторингови системи ● метеорологични станции, инструменти и измервателна техника

Кои от тях намират най-голямо приложение и с какво се отличават?

Опитът и „ноу-хау“-то, придобити през годините, са най-ценното, което компанията притежава и може да предостави на своите клиенти. Това ни помага да предлагаме оптимални решения за всеки обект. Инвестициите във фотоволтаичните системи са дългосрочни и за да гарантира очакваната производителност и възвръщаемост, надеждност и предвидимост, ФИЛКАБ АД използва само висококачествени продукти.

Моля да споделите за ваши наскоро реализирани проекти и бъдещи планове.

През 2012 година реализирахме като главен изпълнител проекти в областта на фотоволтаичните инсталации в България с мощност 20MW, а като подизпълнител и доставчик участвахме в над 80 мегавата PV проекти. Плановете за 2013 включват изпълнение на големи проекти във ВЕИ сектора в Румъния и Гърция.

Имате ли интерес да разширите своя пазар в съседните на България страни?

Да, ние предлагаме пълен инженеринг, изграждане и поддръжка на фотоволтаични паркове в Румъния, Сърбия, Полша, Македония и Турция.

Какво ще представите на изложението и какви са вашите очаквания от участието?

Надяваме се да осъществим контакти с нови клиенти и компании, инсталиращи PV системи.  Ще предложим решения за фотоволтаични системи върху покриви на индустриални и жилищни сгради, включително системи с преобладаваща собствена консумация, системи за автономно захранване, фотоволтаични модули Hanwha Q.Cells GmbH, Соларни инвертори SMA Solar Technology AG.

С какви посетители бихте желали да осъществите контакти?

Професионалисти от ВЕИ сектора, бъдещи клиенти или партньори, включително компании с интерес към инвестиции в собствени PV системи за намаляване на енергийното потребление на предприятието.

Наблюдавате ли положителни тенденции в сектора, въпреки възникналите трудности, породени от новите законодателни промени?

Преминаване от субсидиран в реален пазарен модел, възможност за консолидиране и окрупняване на компаниите, извършващи търговия и услуги във ВЕИ сектора.

Какви са вашите прогнози за развитието на пазара?

Ще се изграждат предимно покривни фотоволтаични инсталации върху индустриални сгради и халета, както и когенерационни инсталации, например - работещи на биомаса.

www.filkab.com

......................................................................................................................................................................... МОТТО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Г-жо Пейчева, моля да прeдставите вашите продукти и услуги.


Мотто Инженеринг ЕООД е иновативна компания, специализирана в проектирането, доставката и изграждането на системи за производство на енергия от ВЕИ. Предлагаме на нашите клиенти индивидуални консултации и решения за изграждане на фотоволтаични и хибридни системи, както за домашно ползване, така и за внедряването им в индустрията. При реализацията на проектите залагаме на най-съвременните технологии за съхранение на енергия и за енергиен мениджмънт.

Кои от тях намират най-голямо приложение и с какво се отличават?

Цялостните инженерингови решения, които компанията предлага в съответствие с  индивидуалните потребности на клиента. Всеки един проект подлежи на обстойно предпроектно проучване, което е солидна база за технологично издържан краен продукт и продукт, отговарящ на изискванията на клиента.

Моля да споделите за ваши наскоро реализирани проекти и бъдещи планове.

През второто полугодие на 2012 г. Мотто Инженеринг реализира или е в процес на реализация на 5 наземни фотоволтаични централи с мощности от 70 до 80 kWp, една покривна фотоволтаична система с мощност 20 kWp. Отбелязваме и ръст на автономните (за собствено ползване) фотоволтаични и хибридни системи, като по-значителни проекти можем да отбележим една автономна фотоволтаична система с мощност 7,7 kWp и една хибридна автономна система с комбинация от фотоволтаик и ветрогенератор с мощност 5 kWp.

Имате ли интерес да разширите своя пазар в съседните на България страни?

Да, бихме искали да разширим пазара си на територията на Сърбия и Румъния и вече правим постъпления в тази насока.

Какво ще представите на изложението и какви са вашите очаквания от участието?

Ще представим възможностите на автономните фотоволтаични и хибридни системи, нови системи за енергиен мениджмънт и съхранение на енергия. Очакваме да задълбочим или да поставим началото на нови партньорства.

С какви посетители бихте желали  да осъществите контакти?

Представители на индустрията и с крайни потребители с интерес в изграждането на системи за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено ползване.

Наблюдавате ли положителни тенденции в сектора, въпреки възникналите трудности, породени от новите законодателни промени?

Положителни тенденции се наблюдават предимно при изграждането на покривни системи с различни мощности, които са и идеалното приложение на фотоволтаичните системи – близо до потребителя, неизискващи инвестиции в електроразпределителната и електропреносната мрежа.

Какви са вашите прогнози за развитието на пазара?

В следващите години интересът към възобновяемите източници няма да е породен от законодателните стимули, както беше в първите години на възникването на бранша, а ще бъде подтикнат от насърчаването на общественото екологично съзнание и от непрекъснатото повишаване на цените на електроенергията и на фосилните горива.

www.motto-engineering.eu

.........................................................................................................................................................................

Пресинформация за "Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018" :
 • Предлагаме проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на биомаса
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • „ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов“ ще участва за първи път на ежегодното изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия 2015.
 • WIN-WIN Форум 2014
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • „Термопомпени системи и „Омния контракторс“ ще участват в изложението „ЕЕ & ВЕИ” 2014 за Югоизточна Европа
 • Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • EBIOSS Energy, Омния Контракторс и Филтър станаха част от EE & ВЕ и Smart Cities 2014
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • Новите ценности в глобалната енергийна система
 • Exeron - българско постижение в енергетиката
 • Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето
 • Кои са технологиите, които ще ни осигурят “чисто” бъдеще?
 • Настъпва десетилетието на устойчивата и енергийноефективната архитектура
 • Последните технологични постижения в областта на сградно интегрираните фотоволтаици и интелигентните сгради на Форума и изложбата за Югоизточна Европа
 • Форум за Югоизточна Европа - преференциални цени за регистрация до 10 май
 • Микс от зелени енергийни технологии на 9-тата Изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Techem Smart System – премиера на Smart Buildings
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Новите пазарни възможности за фотоволтаиката
 • Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса
 • Умните сгради - инвестиция с мисъл за бъдещето
 • Представители на наградените общини в конкурса "Българска Екообщина" посетиха завода за биогаз във Виена
 • Форум за ЕЕ и ВЕ – чуждестранните партньори
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Форум и изложба за зелена енергия и екология - успешният бизнес микс
 • Искаме по-чисто и по-енергийно независимо бъдеще
 • Информацията в енергетиката трябва да бъде точна и ясна
 • Върхови зелени технологии се представят в София
 • Пресинформация от изложители
 • Експерти и инвеститори ще обсъждат зелената енергия от 28-ми до 30 март в София
 • Зелена светлина за зелените покриви
 • Биомаса и биоенергия – акценти на Форума за Югоизточна Европа
 • 3 бизнес дни на зелената енергия в София
 • Под патронажа на:

  С партньорството на:

   

  Официален медия партньор:

   

  ВИП компания: