Предотвратяване на аварии
2021
Предотвратяване на аварии<br/> 2021

Без скъпи разливи и замърсявания с интелигентни задвижки от Акваджет 2011


Интервю с г-жа Мариана Добрева, управител

Г-жо Добрева, какво Ви накара да вземете участие в международния форум “БЕЗ аварии”?
Участието ни във форума предоставя възможност да покажем иновационни решения на наши партньори, гарантиращи сигурност, безопасност и безаварийна работа. Съвременните технологии, използвани при създаването на средствата за безопасност дават възможност за постигане на функционална безопасност в производствените процеси. Превантивният контрол и използването на модерни системи предпазват от допускане на грешки, опазват материалните активи на производителите и най-вече човешкия живот. Инициативи като “БЕЗ аварии” са от изключителна важност за споделяне на иновации и добри практики.

Какви новости ще представите и в кои области имат приложение?
Австрийският ни партньор SCHIEBEL е производител на отсекателни FAILSAFE задвижки, които отговарят на високите изисквания за безопасност при катастрофи, предотвратяват опасности от фатални аварии и отговарят на изискванията на надзорните органи. Механичното устройство за съхранение на енергия в ACTUSAFE гарантира достигането на дефинирана крайна позиция, дори тогава когато електрическото захранване отпадне. Принципът на действие се основава на задвижка с предварително натегната пружина без куплунг.

Съществен момент е, че при възстановяване на електрозахранването тя е готова веднага да задейства и не е необходимо ново пренастройване. Новото поколение FAILSAFE задвижки гарантира операционно време <= 1 сек. и регулиране с точност до 0,1%!

SOFIS e лидер в производството на системи за управление на блокировки за механични клапани, преносими задвижващи механизми и индикатори за положение на арматурата. Като най-големия производител в света на предпазни блокиращи системи, компанията предлага и дизайнерски решения, които осигуряват безопасност при работа на хората и оборудването

Немската компания HIMA предлага решения за автоматизация, свързани със сигурността, за осигуряване на безопасен и непрекъснат режим на работа. Като уникални комбинации от хардуер и софтуер със силен компонент за киберсигурност, те могат да бъдат интегрирани във всяка стандартна система за контрол.

Разкажете ни повече за ползите от внедряването им в практиката?
Интелигентните задвижки SCHIEBEL за автоматизиране на арматури са неизменна част от системата, когато става въпрос за транспортиране на нефт и газ в рафинерии, резервоари, компресорни станции, пайплайн тръбопроводи. Сигурността и безпроблемното функциониране, особено при високи налягания и трудни условия, трябва да бъдат гарантирани.

Освен това, темата за надеждността е основна и в топлоелектрическите централи. Тук електрическите задвижки трябва да функционират безупречно най-вече за да предпазят хората и инсталациите. Повечето ТЕЦ-ове за централно отопление изискват внимателно управление поради децентрализирането на процесите. Благодарение на задвижвания с интегрирано управление е възможно да се правят диагнози от разстояние. Така тази информация може да се използва много по-ефективно при обслужването на съоръженията. SCHIEBEL предлага решения, които гарантират сигурност при изграждане на тунелите, в химическата и нефтопреработвателната промишленост, нефтени и газови хранилища, водоснабдяване с питейни води, инсталации за изгаряне на отпадъци и много други.

Клапанните блокировки SOFIS подобряват безопасността на технологични процеси и са в помощ на операторите при следването на правилните процеси. С тях рисковете могат да бъдат сведени до минимум, да се намалят човешките грешки. Ръчното управление на клапаните отнема време и могат да бъдат допуснати грешки. Те водят до скъпи разливи на продукти или замърсяване. Това вреди на рентабилността на производствата.

Най-големите световни нефтени и газови компании са се доверили на системите за безопасност на HIMA. Решенията за безопасност на немската компания осигуряват не само безопасна, но и непрекъсната работа, дават възможност да се реагира индивидуално в случай на допуснати грешки. Това прави системите по-ефективни и по-рентабилни. Защото, когато системите изключват напълно по-рядко, печалбата е по-висока. В преработващата промишленост изискванията за функционална безопасност на машините и съоръженията са особено високи. И стандартите са особено строги: IEC 61508 и IEC 61511 предписват операторите да поддържат възможно най-нисък риск на оборудването. Изисква се най-висока сигурност на процесите, която включва и мерки за киберсигурност. Решенията за сигурност на HIMA защитават хората, околната среда и оборудването.

Кои компании са Ваши клиенти?
Работим добре с компании от различни сектори на индустрията – ТЕЦ-ове, химически заводи, стоманодобивни производства, ВиК оператори и други.

Моля, споделете за някои от бъдещите Ви плановете за развитие?
Нашата философия за развитие и печелене на доверие е непосредственият контакт и работа с клиентите. Ще продължим да утвърждаваме всеки един продукт, който предлагаме. Предстои и да развиваме екипа си и да инвестираме в него. Залагаме на работа, професионална подготовка и коректно отношение към всеки един клиент!

 

Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2021" :
 • Обучение по Facebook маркетинг и онлайн брандинг
 • Диагностика на деформации в инфраструктурни обекти предотвратява аварии
 • Какви са практическите приложения на формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност”?
 • За ползите от прецизна детекция на утечки и вредни газове говори Любов Николова от Трокуттестгруп
 • Ново поколение газдетектори и решения за влажност и температура намаляват критичните ситуации в производствата
 • Термални иновативни камери от Konica Minolta предотвратяват риска от пожари
 • Без ненужни престои на хора и техника с електроапаратура от Ико-Ел Константин Стоянов
 • Газоспасителна и газоанализаторна апаратура от Дрегер България минимизира опасностите от аварии
 • Делта Инструмент ООД ще представят измервателни уреди и оборудване за индустриални съоръжения на форума „БЕЗ аварии“
 • Как металургичните и химическите предприятия да избегнат принудително спиране на производството и да увеличат междуремонтните срокове?
 • Индустрията може да постигне по-високи нива на безопасност и рентабилност
 • Д-р Кнезевич ще запознае специалистите по индустриална поддръжка с концепцията MIRCE Science
 • Под егидата на:


  Официални мeдийни партньори:


  Официален хотел: